Baş səhifə    » TARİX    » Azərbaycan xanlıqları    » Xoy xanlığı   

Xoy xanlığı

  


1747-ci ildə yaranıb. Maku, Naxçıvan, Qaradağ, Təbriz, Urmiya xanlıqları, habelə Osmanlı imperiyası ilə həmsərhəd olub. Xoy, Salmas, Avacıq, Qotur, Ələnd, Çaldıran, Çors, Qaraqoyunlu, Sökmənabad, Dərgah mahallarına bölünürdü. Əsası Dünbülü tayfa başçıları tərəfindən qoyulub. Xoy xanlığı Türkmənçay müqaviləsinə əsasən Qacar dövlətinin tərkibində qalıb.

Hakimiyyətdə olan xanlar:
1747-1763 Şahbaz xan
1763-1786 Əhməd xan
1786-1804 Cəfərqulu xanOxunub: 453163Azərbaycan Televiziyaları
İnternet Radio