Ana Sayfa    » MÜZİK    » Senfoniler   

Senfoniler

  

Senfonik müzik- senfonik orkestra tarafından ifa edilen müziktir. 
Senfonik müziğe derin ve zengin düşünce ve duygu  içeren çok bölümlü anıtsal kompozisyonlar, ayrıca küçük popüler müzik eserleri- senfoni, senfonik şiir, uvertür, süiti, konser, kantata, vd. dahildir. Azerbaycan’da senfonik müziğin gelişmesinde Üzeyir Hacıbeyov’un  hizmetleri büyüktür. O, senfonik müzik ekolünün kurucusudur. Azerbaycan senfonik müziğinin G. Garayev, C. Hacıyev, F. Emirov, Niyazi, S. Hacıbeyov, A. Melikov, A. Rzayev vd. tanınmış temsilcileri Hacıbeyov ekolünün devamcılarıdır. 

Senfonik muğam (makam)
Muğam sanatının bir tarzıdır. 1948 yılında besteci Fikret Emirov tarafından kurulmuştur. F.Emirov’un muğamların müzik materyaline ve kompozisyon özelliklerine dayanarak bestelediği “Şur” ve “Kürd-Ovşarı” senfonik eserleriyle Azerbaycan senfonik müziğinde bu tarzın temeli atılmıştır.
Senfonik muğamların esas özelliği  muğam destgahındaki gibi musikinin tedricen yükselmesi, kompozisyon yapısının ve dramatik hareket çizgisinin korunması, aynı zamanda, makam melodilerinin gelişmesinde senfonik işleme yöntemlerinin uygulanmasıdır. Birçok Azerbaycan bestecisi bu tarzda eserler yazmıştır.
Niyazi “Rast”, S.Alesgerov “Bayatı-Şiraz”, F.Emirov “Gülüstan Bayatı-Şiraz”, T.Bakıhanov “Hümayun”, “Neva”, “Rahab” vb. senfonik makamlarını işlemişler.

Azerbaycan senfonik müzik örneklerini bilgilerinize arzederiz: 

SENFONİLER

1. 3. senfoni
Yazar:  Gara Garayev

2. Ebediyet senfonisi 1
Yazar:  Arif Melikov

3. Ebediyet senfonisi 2
Yazar:  Arif Melikov

4. Ebediyet senfonisi 3
Yazar:  Arif Melikov

5. Ebediyet senfonisi 4
Yazar:  Arif Melikov

6. Ebediyet senfonisi 5
Yazar:  Arif Melikov

7. Ebediyet senfonisi 6
Yazar:  Arif Melikov

8. Ebediyet senfonisi 7
Yazar:  Arif Melikov

9. Ebediyet senfonisi 8
Yazar:  Arif Melikov

10. 4. senfoni (3 bölüm)
Yazar:  Eldar Mansurov

11. Azerbaycan senfonisi (4 bölüm)
Yazar:  Ceyhun Allahverdiyev

12. 2. senfoni (4 bölüm)
Yazar:  Ceyhun Allahverdiyev

13. Atatürk senfonisi (3 bölüm)
Yazar:  Vasif Allahverdiyev

14. Haydar Aliyev senfonisi
Yazar:  Vasif Allahverdiyev

15. 6. senfoni (3 bölüm)
Yazar:  Leonid Vaynşteyn

16. 1. senfoni
Yazar:  Rauf Aliyev

17. Konser: senfoni
Yazar:   Rauf AliyevOxunub: 106057