Ana Sayfa    » TARİH    » Azerbaycan devletleri    » Manna   

Manna

  

align=
M.Ö. 1. binyılın başlarında, 9. yüzyılda Urmi gölü çevresinde kurulmuştur. Urartu, Assur çarlığı, Babil ve Elam devletleriyle sınır komşusu olmuştur. Manna, modern Azerbaycan’ın Güney kısmında kurulmuş önceki devletlere nazaran daha büyük bir siyasi birlik olarak kabul edilebilir. Kaynaklarda Manna topraklarının Urmi gölünün doğusundan, Hazar denizinin güney doğusunda kadar yayıldığı apaçık bir şekilde görülmektedir.  Mannalılar Gutti, Lullu, Turukki ve Su (Sub/Subar) halklarının varisleri sayılmaktadırlar. Manna M.Ö. 590 yılında çökmüştür. Devletin adına ilk defa Muanna şeklinde M.Ö. 843 yılında yazılmış Assur hükümdarı III. Salmanasar’ın çivi yazı kitabesinde rastlanmıştır.
Manna devletinin hükümdarına yanzu denilmekteydi. Hükümdara ihtiyar heyeti yardım etmiştir.
Başkenti İzirtu şehri

Hükümdarların hakimiyet yılları: 
M.Ö.ortalama. 829- ?  Ualki (Udaki)
M.Ö.ortalama. 740-719  İranzu
M.Ö.ortalama. 718-716  Aza
M.Ö.ortalama. 716-680  Ullusunu
M.Ö.ortalama. 675-650  Ahşeri
M.Ö.ortalama. 650-630  UalliOxunub: 55134