Ana Sayfa    » TARİH    » Azerbaycan devletleri    » Şeddadiler devleti   

Şeddadiler devleti

  

align=
Hanedanın kurucusu Mehemmed ibn Şeddad ibn Gurtaq Salariler hükümdarı Merzban ibn Mehemmed’in hapsolunmasından sonra yaranmış durumdan faydalanarak 951 yılında , Merzban’ın denetiminde olan Dvin (Debil) şehrini ele geçirmiştir. Bu zaman Azerbaycan’ı yöneten İbrahim Salari babasına bağlı Vayzur (Vayotsdzor) hükümdarının ordusunu Mehemmed ibn Şeddad’a karşı göndermiştir. Fakat Mehemmed şehir ahalisinin yardımıyla Salari ordusunu tamamıyla yok etmiştir. Çok geçmeden, İbrahim’in kendi komutasındaki ordu Dvini ele geçirebilmiştir.Mehemmed adamları ile birlikte Vaspurakan’a kaçmış ve 955/56 yılında Vaspurakan’da ölmüştür. Dvin elden çıkınca Mehemmed’ in Vayzur hükümdarının himayesine sığınmış iki oğlundan büyüğü - Ebülhesen Ali Leşkeri 965 yılına dek Vayzur’ da kalmıştır. Küçük oğlu Fezl ise sonunda, Salarilere hizmet etmeye başlamış ve Salari hükümdarı Ali et-Tazi’nin yönetimindeki Gence’ye gelmiştir, 969/70 yılına dek burada yaşamıştır.Gence’de bulunduğu zaman Fezl şehir reisinin önerisi ile ağabeyi Leşkeri’ye haber göndererek onu Gence’ye davet etmiş ve onun Gence hükümdarı olması yönündeki önerisine Leşkeri olumlu yanıt vermiştir . Fezl’ le  anlaşarak Gence şehir reisi Yusif el-Guzzaz, şehirdeki Salari hükümdarını hapsederek şehir kapılarını Leşkeri’ ye açmıştır. Böylece, Leşkeri ibn Mehemmed 971 yılında Gence yönetiminide sahiplenerek hanedanın temelini atmıştır.Kısa süre sonra Şeddadiler Gence çevresindeki Berde, Şemkir ve diğer topraklarda güçlenmişlerdir. Onlar Ermenistan’ın doğu bölgelerinde denetimi ele almışlardır.
Ülke toprakları Kür-Araz nehirleri arasındaki arazileri kapsıyordu. Şeddadiler kuzey taraftan Şeki ve Kahet çarlığı, güneyden Revvadiler devleti ile komşu idi. Devletin güneybatısında yer alan  Debil şehri de Şeddadilerin yönetiminde idi. 1088 yılında Selçuklular  bu devletin varlığına son verdiler.        Başkenti Gence Şehridir.

Hakimiyette olmuş Hükümdarlar: 
971-978  Ebülhesen Leşkeri
978-985  Merzban ibn Mehemmed
985-1030  Fezl ibn Mehemmed
1031-1034  Ebülfeth Musa ibn Fezl
1034-1049  Ebülhesen Ali Leşkeri
1049-1067  Ebülesver Şavur
1067-1088  II. FezlOxunub: 35738