Ana Sayfa    » DEVLET KURUMLARI    » Devlet şirketleri    » Azerbaycan Sulama ve Su İşletmeciği   

Azerbaycan Sulama ve Su İşletmeciği

  

align=
Azerbaycan’da sulama ve su işletmeciğini yönetmek amacıyla 1920’de Azerbaycan SSC Halk Toprak Komiserliğine bağlı şubesi tesis edilmiştir. 1921 yılında adı değiştirilerek su işletmeciği adlandırılmıştır. 1925 yılında Azerbaycan SSC Yüksek İktisadi Şurası yanında Azerbaycan Su İşletmeciği Müdürlüğü (Azvodhoz) kurulmuştur.
1941’den itibaren Azerbaycan Su İşletmeciği Halk Komiserliği, 1946’dan ise Azerbaycan SSC Su İşletmeciği Bakanlığı, 1966’dan itibaren Azerbaycan SSC Sulama ve Su İşletmeciği Bakanlığı, 1993 tarihinden Bakanlar Kurulu yanında Sulama ve Su İşletmeciği Komitesi adlandırılmıştır.
Azerbaycan Cumhurbaşkanının «Tarımda Yönetimin iyileştirilmesine Dair» 23 Kasım 2004 tarihli kararnamesi ile komite feshedilerek Tarım Bakanlığına bağlı Devlet Sulama ve Su İşletmeciliği Ajansı, «Sulama ve Su İşletmeciği Alanında Yönetimin İyileştirilmesi Tedbirlerine Dair» 23 Şubat 2006 tarihli 372 sayılı kararnamesiyle ajansın bünyesinde Azerbaycan Sulama ve Su İşletmeciği Açık Anonim Şirketi («Azmelsuteserrüfat» ASC) tesis edilmiştir. O, Sulama ve Su İşletmeciği alanında kamu hizmeti veren ve hisse senetleri devlete ait Anonim Şirketidir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 17 Haziran 2006 tarihli 149 sayılı kararıyla Azerbaycan Sulama ve Su İşletmeciği Açık Anonim Şirketinin Yönetmeliği ve yapısı onaylanmıştır.
Anonim Şirketi öz faaliyetini Azerbaycan Cumhuriyeti Anayasasına, Azerbaycan Cumhuriyeti kanunlarına, Azerbaycan Cumhurbaşkanının kararname ve emirlerine, Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu karar ve emirlerine, diğer normatif düzenlemeler ve yönetmeliğine uygun olarak gerçekleştirir. 
Azerbaycan Sulama ve Su İşletmeciği Açık Anonim Şirketinin Yönetmeliğine uygun olarak ülke ekonomisinin değişik alanlarının su teçhizatını gerçekleştirir, devlet mülkiyetindeki sulama ve irigasyon sistemlerinin kullanımını organize eder, suların kullanımı ve muhafazası üzerinde devlet denetimini sağlar, sulanmış topraklardan tuzlu suların tahliye edilmesi, sel ve su baskınlarına karşı mücadele önlemlerini alır, yerüstü su rezervlerinin kullanımı ve muhafazası ana şemasını, havza ve arazi şemalarının değişik devlet organlarıyla birlikte hazırlar, sınır ötesi  suların kullanımı, sulama ve irigasyon sistemlerinin devletlerarası ortak kullanımını sağlar, Sulama ve Su İşletmeciği tesislerinin inşasıyla ilgili işveren rolünü üstleniri.

Adres: Hökumet evi 
Telefon: 493 11 76
Faks: 493 11 76
E-mail: [email protected]
İnternet sitesi: www.mst.gov.az
Oxunub: 155972