Ana Sayfa    » DEVLET KURUMLARI    » Devlet şirketleri    » Milli Televizyon ve Radyo Kurulu   

Milli Televizyon ve Radyo Kurulu

  

align=
Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Televizyon ve Radyo Şurası Azerbaycan Cumhurbaşkanının 05 Ekim 2002 tarihli 794 sayılı kararnamesiyle televizyon ve radyo yayımı alanında devlet politikasını uygulamak ve bu faaliyeti düzenlemek amacıyla oluşturulmuştur. 
Şuranın esas amacı televizyon ve radyo yayını faaliyetini düzenlemek, yayın sırasında halkın çıkarlarını korumak, televizyon ve radyo yayınıyla ilgili mevzuata uyulmasını denetlemektir.
Şuranın faaliyeti Milli Televizyon ve Radyo Şurası Hakkında Yönetmelikle düzenlenmiştir. Şura faaliyetinde Azerbaycan Cumhuriyetinin Anayasasını, Azerbaycan Cumhuriyeti kanunlarını, Azerbaycan Cumhurbaşkanının kararname ve emirlerini, Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun karar ve emirlerini ve Milli Televizyon ve Radyo Şurası  Hakkında Yönetmeliki esas almaktadır. 
Şuranın finansmanı devlet bütçesinden sağlanır ve şura, faaliyetinde bağımsızdır.  
Dokuz üyeden müteşekkil Şura Azerbaycan Cumhurbaşkanı tarafından atanır. Şura üyelerinden üçü iki yıl, üçü dört yıl, üçü ise altı yıl müddetine atanır. Üyelerin tekrar atanma hakkı vardır. Şura üyeleri kendi aralarından başkan ve başkan yardımcısını seçer. Şura – Şura Başkanı tarafından yönetilir.

Adres: АZ1000, Nizami küçesi, 105, Bakı, AZERBAYCAN
Телефон: (+99412) 598-36-59, 598-37-54, 
Faks: (+99412) 498-76-68Oxunub: 32025