Ana Sayfa    » DEVLET KURUMLARI    » Devlet şirketleri    » “Azersu” A.Ş.   

“Azersu” A.Ş.

  

align=
Bakı şehri içme suyu ile 20 yüzyılın değişik dönemlerinde inşa edilmiş kemerler aracılığıyla 4 membadan teçhiz olunmaktadır: Şollar ve Haçmaz yeraltı suları, Ceyranbatan su ambarı ve Kür nehri.
Fakat 1980’li yıların sonu – 1990’lı  yılların başlarında bağımsızlık sonrası su teçhizatı sisteminde ciddi sorunlar meydana gelmiştir. Su teçhizatı sistemindeki zorlukları aradan kaldırmak için öncelikle Bakü, Sumgayıt şehirlerinin ve Abşeron yarımadasının iskan birimlerinde içme suyu ile teçhizatını iyileştirecek bir kurumun tesisine başlanıldı. Bununla ilgili iki eski devlet kurumu - «Kommunsanayisutechizatı» İstihsal Birliği ve «AzSuGEO» Bilimsel Araştırma Enstitüsünün duran ve dönen varlıkları temelinde Azerbaycan Cumhuriyeti Milli Meclisinin kararıyla 1995 yılında Abşeron Bölgesel Anonim Su Şirketi tesis edilmiştir.
O dönemde Bakü’nün su teçhizatı sisteminin yeniden kurulması projesi için uluslararası   finans kurumlarından  düşük faizli kredi alınmıştır.
Azerbaycan Cumhurbaşkanının  11 Haziran 2004 tarihli emrine göre  «Azerbaycan Cumhuriyetinde Su Teçhizatı Alanında Yönetimin İyileştirilmesine Dair» Abşeron Bölgesel Anonim Su Şirketi «Azersu» Anonim Şirketine dönüştürülmüştür. Bakü Şehir İcra Hakimiyetinin «Bakıkanalizasiya» İstihsal Birliğinin ve Devlet İnşaat ve Mimarlık Komitesinin feshedilerek «Azersukanaltemir» ve «Azerkendsutechizat» İstihsal Birliklerinin şehir ve ilçe kurum ve kuruluşları bu teşkilata devredilmiştir.
Şirketin tüm hisse senetleri devlete aittir. Şirketin esas işlevleri ülke çapında su teçhizatını ve kanalizasyon hizmetini organize etmek amacıyla bünyesindeki kuruluşları yönetmek, onların faaliyetlerinin koordinasyonunu denetlemek, ayrıca bu alanda devlet politikasının uygulanmasına ilişkin öneriler hazırlamaktan ibarettir.

Adres: Bakı şeheri, AZ1012, H.Eliyev prospekti, 67
Telefon: 431-47-67, 431-47-68 
Faks:      430-28-87 
İnternet sitesi: www.azersuOxunub: 29573