Ana Sayfa    » MÜZİK    » Müzisyenler    » Besteciler   

Besteciler

  

Arif Melikov (1933) 
A. Melikov çağdaş Azerbaycan müziğinin tanınmış simalarından biridir.  “Mehebbet Efsanesi”, “Yer Yüzünde İki İnsan”, “İki Kalbin Poeması” balelerinin, “Dalgalar” operetinin, 8 senfoninin, N. Hikmet’in şiirlerine bestelenmiş romanslar,  birçok senfonik eserler, oda müziği, sinema, tiyatro müziğinin yazarıdır. Eserlerinde muğamlardan faydalanmıştır. 

Asef Zeynallı (1909–1932)
A. Zeynallı Azerbaycan halk müziğinin esaslarını Ü. Hacıbeyov’dan öğrenmiştir. O, Azerbaycan musiki medeniyeti tarihinde birçok yeni türün (milli romans, çocuk müziği vd.), ilk vokal oda, enstrümantal, senfonik eselerin müellifi olarak bilinmektedir.  A. Zeynallı “Ülkem”, “Soru”, “Serhedçi”(Sınır Muhafızı) romanslarının, “Fragmanlar” senfonik süitini, “Çocuk Süiti”nin, piyano için “Çahargah” piyesi, keman ve piyano için “Muğamsayağı” eserinin müellifidir. Azerbaycan musiki folklorunun toplanmasında onun büyük  hizmetleri  olmuştur.  Yaklaşık 50 türküyü notaya göçürmüştür.   

Agşin Alizade (1937)
Besteci  A. Alizade “Babek”, “Kafkas’a Seyahat” (A. Dumas’nın motifleri esasında), “Ümit Valsı” balelerinin, 5 senfoni , “Pastoral”, “Aşıgsayağı” “Cengi” ve b . orkestra eserlerinin “Azeriler” kantatsının, “Bayatılar”  koro silsilesinin, enstrümantal oda eserlerin, piyano için “Destan”, “Eski Oyunlar”, organ üçün “Muğam Sedaları” gibi eserlerin müellifidir. 

Aydın Kerimov (1946)
A. Kerimov Ü.Hacıbeyov’un “Azerbaycan Marşı»nın yenilenmesi - klavier ve partiturası (1991), “Hayatın Dibinde” senfonik levhaları (1991),  “Emanet” müzikal komedisi (1993),  “Katıl Günü” senfonik rüyalar (1994), “Yay Gecesinin Uykusu” müzikal (1995), “Karmen” müzikal (1995), senfonik orkestra için 10 Asker Marşı (1996-1998), N.Hikmetin ve V.Semedoğlu’nun güftesıne vokal silsileler (1997)  “Hayatın Dibinde” (1991), “Büyük Romul” (1992), “Lenkeran Hanının Veziri” (1992), “Yazın Kartopu Oyunu ” (1993), “Katıl Günü” (1994) oyunlarına yazılmış müzikler vb. yazmıştır.

Ayaz Gemberli (1984)
A. Gemberli’nin yazdığı esas eserlerin listesinde Üzeyir Hacıbeyov’un 120 yıl jübilesine  yazılmış olan “Bey” süiti (ikili orkestra için), keman, çello ve piyano için “Astalıklar”, piyano trio, simli kuartet, piyano ve orkestra için  konçerto dahildir.

Arif Mirzeyev (1944)
Azerbaycanlı besteci, organ sanatçısıdır. Azerbaycan’da dini ve organ müziğinin temelini koymuştur.  Hazırda Almanya’da yaşamaktadır. “Dahi Başkana Hatıra Duaları” eseri ABD, Fransa ve Almanya’da ifa olunmuştur. Azerbaycan’ın ve Rusya’nın ünlü bestecisi ve organ ifacısı “Johann Sebastian Bach Devamcıları” uluslararası madalya almıştır. Arif Mirze’yev ünlü besteci Gara Garayev’in öğrencisidir.

Azer Dadaşov (1946)
“Solo Flüt Sonatası” (1990),  Nefesli orkestra için “Azerbaycan Marşı” (1991),  “Sulh Nağmesi” kantatı (1992), “Küçük Mug’un Maceraları” çocuk operası (1993),  nefesli orkestra için “Mertlik marşı” (1996) vb. eserlerin müellifidir. “Şahit Kız” (1990), “Rüya” (1994), “Başka Zaman” (1996) filmlerine musiki yazmıştır.

Azer Rzayev (1930)
Besteci ve pedagog Azer Rzayev\'in hem profesyonel kemancı olması onun eserlerinde de görülmektedir. Şöyle ki, A. Rzayev’in bu enstrüman için yazdığı konçertolar, keman ve orkestra için sonata yüksek sanatsal değere maliktir. Bestekar “Bakü- 90” senfonisinin, birçok enstrümantal ve müzikal tiyatro eserlerinin müellifidir. 

Cahangir Cahangirov (1921 -1992)
C. Cahangirov’un eserlerinin büyük kısmını koro eserleri oluşturmuştur. O, senfonik orkestra için “Arazın o Tayında” (1949) vokal senfonik eserini ve “Dostluk Nağmesi” (1956) süitini, “Fuzuli” (1959) ve “Nesimi” (1973) kantatlarını bestelemiştir. Besteci hanendelerin repertuarında önemli  yer tutan lirik şarkıların (“Ana”, “Zariflik”, “Hazar”, “Dan Yıldızı,ve Ben’’vb. ), “Azad” (1957) ve “Hanendenin Kaderi” (1978) operalarının, “Taze Gelin” (1976) operetinin vd. eserlerin müellifidir.

Cavanşir Guliyev (1950)
C. Guliyev “Oğuzname” balesinin, “Mehebbet Oyunu”, “Yeddi Mahpûse” operetlerinin, 4 senfoninin, iki yaylı, bir nefesli kuartetlerin, senfonik orkestra ve zurna için uvertürün, viyola ve saz için sonatın, piyano için “Muğam Ses Sıralarında Yeddi Piyesi”nin, “Kervan” triosunun, “Bayatı” poemasının, çeşitli enstrümantal oda eserlerin, çok sayıda şarkıların müellifidir. 

Cahangir Zülfügarov (1955)
C. Zülfügarov Aleksandr  Ostrovski’nin “Kardan Kız”, Bertolt Breht’in “Kuraj Ana”, Aleksandr Sergeyeviç Puşkin’in “Kızıl Horoz”,  Şarl Perro’nun “Kırmızı Papak”, Cani Rodari’nin “Çipollino”, Mirze Feteli Ahundov’un “Parisi Dağıdanlar”,  Kamal Aslanov’un “Şark Nağılı”,  Rehman Alizade’nin “Damdabaca”, “Tıg-tıg hanım”, “Maymag”, “Yaramaz  Çepişler Bele-Bele İşler”, Hanımana Alibeyli’nin “Lepelerin Nağılı”na ve başka  oyunlara  müzik bestelemiştir. Aynı şekilde animasyon  filmlerine, belgesellere, “Romeo ve Julieta ” (1999), “Otello” (2000) şou-filmlerine müzikler, şarkı  ve romanslar (1990 – 2001) bestelemiş. Çeşitli müzik türünde  eserleri vardır. 

Cemil Emirov (1957)
Çeşitli içerıkte sözsüz orkestralar için caz kompozisyonları bestelemiştir.(1990 - 2001).

Cövdet Hacıyev (1917 - 2002)
C. Hacıyev Moskova Devlet Konservatuarını bitirmiştir. Azerbaycan senfonisinin temelinin atanlardan biridir. O, 8 senfoni, sinfonieta, 3 senfonik piyesin, aynı zamanda, “Sulh Uğruna” (1951) ve diğer orkestra eserlerinin, aynı zamanda “Vatan” operasının, oratoryolar, enstrümantal oda eserleri, koro-poema, romans-gazeller vb. bestelemiştir. Âşık bestelerinin, halk danslarının nota yazılarının müellifidir. 

Eldar Mansurov (1952) 
E. Mansurov 2 bale, 5 senfoni, 2 senfonik piyes, viyola ve orkestra için konçerto, birçok oda ve koro eserlerinin, birçok filmlere ve oyunlara yazılmış müzik ve şarkıların müellifidir. 

Elmir  Mirzeyev (1970)
Elmir Mirzeyev  1994 yılında besteciler James Dillon ve Ole Lutzow-Holm’un rehberliğinde Göteborgda (İsveç) uzmanlaşmış, 1999 yılında Appeldoorndа (Hollanda) Louis Andriessen, Michael Smetanin ve Ensemble de Ereprijs tarafından düzenlenmiş Genç Bestecilerin 5. Buluşmasına katılmıştır. 1994-2006 yıllarda Almanya, Hollanda, Belçika, İtalya, İsviçre, İsveç, Çek Cumhuriyeti, Polonya, Bulgaristan, Türkiye, Estonya, Rusya, Ukrayna, Moldova, Gürcistan, Özbekistan, Endonezya, Moğolistan, Japonya, ABD ve Meksika’da düzenlenmiş değişik uluslararası festivallerin (ve uluslararası buluşmalar, konferanslar, sempozyumlar vd.)  olmuş ve eserleri ifa edilmiştir.

Emin Sabitoğlu (1937- 2000) 
E. Sabitoğlu  600’den artık şarkı, 9 müzikal komedi, yaklaşık kırk film için müzik bestelemiştir. Çağdaş Azerbaycan müziğinin abide şahsiyetlerinden idi.  “Dereler”, “Bakı, Sabahın Hayır”, “Uzak Yeşil Ada”, “Dağlar”, “İnsaf da Yahşı Şeydir” şarkıları  sayısız eserlerinden  bazılarıdır. 

Azize Mustafazade (1969)
Azize Mustafazade 1988 yılında ABD’de Tellonius Monk uluslararası yarışta üçüncülüğü kazanmış, bir yıl sonra ise Polonya’da caz vokalcilerin yarışta ikincilik ödülünü ve gümüş madalya kazanmıştır. 1994 yılında Azize Almanya’nın müzik sahnesindeki en yüksek Fono Akademisinin ödülünü almıştır. 

Efrasiyab Bedelbeyli (1907-1976)
Efrasiyab  Bedelbeyli ilk milli Azerbaycan balesi “Kız Kalesi”nin (1940), “Nizami” (1948), “Söğütler Ağlamaz” (1971) operalarının müellifi olmuştur. O hem birçok drama oyunlarına (“Hacı Gara”, “1905 yılı”, “Ferhat ve Şirin” vb.) müzik bestelemiştir. E.Bedelbeyli  “Bahadur ve Sona”, “Söğütler Ağlamaz” operalarının, “Kız Kalesi”, “Altın Anahtar”, balelerinin librettosunu yazmış, “Sevilya Berberi” (C. Rossini), “Daisi” (Z. Paliaşvili) operalarının metinlerini eş ritimli tercüme etmiştir.

Efser Cavanşirov (1930 - 2005)
E. Cavanşirov 1958yılından 2005 yıla kadar Azerbaycan Devlet Televizyonu ve Radyo Komitesinin “Benövşe” Çocuk Korosunun şefi olmuştur. O, “Pinokio” çocuk operasının, senfonik piyes, akapel koro kolektifi için yazılmış şarkıların müellifidir. Başkanı olduğu  “Benövşe” Çocuk Korosu için de çok sayıda şarkı yazmıştır. 

Ferec Garayev (1943)
Senfonik ve Oda Orkestrası için “Tristessa -I”, “Tristessa - II”, BSO için serenada, karışık koro senfonik orkestrası için “Goyya” programlı senfoninin, senfonik orkestra için 4 Postlüdiya, enstrümantal oda eserlerin ve sinema filmlere yazılmış müziklerin müellifidir. 

Firengiz Alizade (1947)
F. Alizadenin esas eserleri sırasında “Karabağname”, “Ağ Atlı Hakkında Efsane” operaları, “Ölümsüzlüye Seyahat” oratoryosu, zerb aletleri ve kaman orkestra için “Silk Road” konseri, çeşitli  heyetler için  “Miraj”, “Oasis”, “Abşeron”, “Muğamsayağı”, “Ateş”, viyola ve piyano için “Habilsayağı” eserleri bulunmaktadır. 

Fikret Emirov (1922 - 1984) 
Azerbaycan müziğinin klasiklerinden sayılan F. Emirov  “Sevil” operasının (1953), “Ürekçalanlar” (1944), “Gözün Aydın” (1946) müzikal  komedilerinin, “Nesimi Destanı” (1973), “Bin Bir Gece” (1979), “Nizami” (1984) balelerinin müellifidir. “Azerbaycan” süiti, “Senfonik Danslar”, “Azerbaycan Gravürleri”, piyano için “12 Minyatür”, Çocuk Piyesleri, kemanla piyano için “Muğam-Poem”, sonata, şarkı ve romanslar vb. eserler bestelemiştir. Fikret Emirov Azerbaycan müziğinde senfonik muğam türünü yazmıştır. “Şur”, “Kürdovşarı”, “Gülistan-Bayatı-Şiraz” senfonik muğamları onun sanatında önemli bir  aşamadır. 

Gülare Aliyeva (1933-1991)
Ünlü müzisyen  G. Aliyeva 1966 yılında  “Dan Yıldızı” enstrümantal ansamblını kurmuş. O, muğamlar üzerine yazılmış “Şüşter” rapsodisi, “Hümayun” süiti, “Şur” fantazyası ve “Bayatı-Şiraz”  eserlerinin müellifidir. 

Ertoğrul Hüseyn Cavid oğlu (1919-1943)
E. Cavid’in ilk büyük eseri piyano için yazılmış “9 Lariasiya”dır (1941-42 Ü. Hacıbeyov’a yazılmış ). Keman ve piyano için poema (1941),  roman ve şarkılar bestelemiştir. İkinci Dünya Savaşı başlarken “Sınırdan Mektup” senfonik ballad ve marşlar yazmış, “Şeyh Senan”, “Mesheti” operaları birçok oda ve enstrümantal eserleri ise yarım kalmıştır. 1941-42 yılında konservatuar bünyesindeki müzik okulunda ders vermiştir. Azerbaycan türkülerini notaya aktarmış, Avrupa ve Rus bestecilerinin nota şeklinde basılmış  romans ve şarkılarını Azerbaycan diline tercüme etmiştir. 

Hacı Hanmemmedov (1918 - 2005) 
Besteci, orkestra şefi. 2 operetinin, enstrümantal konçertoların, Halk Çalgı Aletleri orkestrası için süitlerin, şarkıların (“Arzuya Bak Sevgilim”, “Hatırladım”, “Güllü”, “Ceylan”) vb. eserlerin müellifidir.

İsmayıl Hacıbeyov (1949)
İ. Hacıbeyov orkestra için “Konsertino”sunda, piyano için “Vatto Ruhunda Eskizler”inde rokoko devrinin zarif bezeklerle, hususi şeffaflıkla seçilen müzik dünyasını maharetle canlandırabilmiştir. Hacıbeyovlar neslinin  devamcısı olan bestekar, Üzeyir beyin mirasına müracaat ederek “Cengi” piyesini temel alarak  piyano ve orkestra için rapsodi yazmıştır. Ü. Hacıbeyov’un tamamlanmamış  “Firuze” operasını bitirmiştir. Besteci Danimarka yazarı Hans Hristian Anderson’in masalları üzerine çocuklar için yazdığı “Çocuk Sahneleri” dikkat çekmektedir.

Meşedi Cemil Emirov (1875-1928)
Tar sanatçısı, besteci, müzik bilimcisi. 1912 yılında “Heyratı” muğamını notaya aktarmış. Aynı zamanda “Seyfel Mülk” muğam operasını (1915), “Namuslu Kız” operetinin (1923) bestelemiştir. 

Müslüm Magomayev (1885 - 1937) 
Azerbaycan bestecilik ekolunun ilk temsilcilerinden olan  M. Magomayev  “Şah İsmayıl” ve “Nergiz” operalarının, şarkı-rapsodi, dans, marş ve fantazyaların müellifidir. 300’den fazla  Azerbaycan halk  mani ve dansını notaya aktarmıştır. 

Memmed Guliyev (1936 -2001) 
M. Guliyev “Aldanmış Yıldızlar” (M. F. Ahundov’un piyesi) operasının, 7 senfoninin, enstrümantal konçertonun, büyük koro eserlerinin, o cümleden, “Dede Korkut Diyarı” (F. Goca’nın sözlerine) kantatının, “Şebi-Hicran” (Fuzuli’nin şiirine) lirik piyesin, enstrümantal oda eserlerin müellifidir.

Nazim Aiverdibeyov (1926 -1986)
N. Aliverdibeyov “Cırtdan” çocuk operasının, vokal oda ve senfonik eserlerin müellifidir. “Bayatı-Şiraz” muğamı esasında akapella korosu için eser yazmış, sonradan onu organ enstrümanı için işlemiştir. 

Niyazi Hacıbeyov-Tağızade (1912 -1984)
Meşhur Azerbaycan’lı orkestra şefi ve besteci Niyazi birçok senfonik eserlerin “Rast” senfonik muğamının, “Hosrov ve Şirin” operasının, “Çitra” balesinin, birçok vokal eserlerin müellifidir. 

Neriman Memmedov (1927)
 N. Memmedov muğamları enstrümantal ve vokal-enstrümantal şekilde notaya aktarmış ve yayınlamıştır. Yayınlanmış olan muğamları: “Azerbaycan Muğamları Çahargah ve Hümayun” (Bakı 1962), “Azerbaycan Muğamları Bayatı-Şiraz ve Şur” (Moskva 1962), “Azerbaycan Muğamları Rast ve Şahnaz” (Bakı 1963), “Azerbaycan Muğamları Segah-Zabul ve Rahab” (Bakı, 1965), “Azerbaycan Muğamı Çahargah” (Moskva 1970), “Azerbaycan Muğamı Rast” (Moskova 1978). 

Ogtay  Zülfügarov (1929)
O.  Zülfügarov «Alibaba ve 40 Eşkıya» balesinin,  solist, koro ve halk enstrümanları  orkestrası için «Azerbaycan Gençleri» odasının, 4 el için  piyano versiyonlarını, piyano üçün konçerto piyesinin, piyano için «Beşik Manisi» piyesinin, flüt ve viyola için piyes vb. müellifidir.

Polad Bülbüloğlu (1945) 
P. Bülbülğlu  “Bayatı-Şiraz” muğamının konusu esasında senfoninin (1980), “Aşk ve Ölüm” balesinin, senfonik eserin, şarkıların, müzikal için eserlerin, vokal silsilelerin, oyunlara, dram oyunlarına  ve sinema filmlerine yazılmış  müziklerin  müellifidir. 

Gara Garayev (1918 -1982)
G. Garayev Azerbaycan müziğinin klasiklerinden biridir. O, “Yeddi Güzel” (Nizami’nin eserleri üzerine), “Yıldırımlı Yollarla” (Piter Abrahams’ın eseri üzerine, 1958) balelerinin, “Vatan” operasının, “Zariflik” mono-operasının (1973), “Çılgın Gaskonyalı” müzikal komedinin(1972), üç senfoninin (1943, 1946, 1965), “Leyli ve Mecnun” senfonik eserin (1948), “Don Kihot” senfonik gravürünün (1960), çok sayıda senfonik ve enstrümantal oda eserlerin müellifidir. 1938 yılında  tar sanatçısı  Gurban Pirimov’un çaldığı “Şur” muğamını notaya aktarmıştır. 

Gember  Hüseynli (1916-1961)
Ünlü  Azerbaycanlı besteci. Simli kuartet, piyano için eserin, drama oyunlarına yazılmış  müziğin ve şarkıların, aynı şekilde dünyanın bir hayli ülkesinde meşhur olan Cücelerim (Civcivler) şarkısının müellifidir.

Ramiz Mustafayev (1926 - 2008) 
“Şirin”(1957), “Vagif” (1960), “Polad” (1964), “Aydın” (1982) operalarının, birkaç müzikal komedinin, koro eserlerinin, oratoryo ve kantatların, şarkı ve romansların müellifidir. 

Rafig Babayev (1936 - 1994)
Azerbaycan cazının ustası sayılır. Virtüöz piyanocunun Azerbaycan’da caz müziğinin şekillenmesinde çok önemli rolü olmuştur.

Rauf Hacıyev (1922-1995)
R. Hacıyev “Romeo Benim Komşumdur”, “Kuba, Mehebbetim  Benim”, “Ana, Ben Evlenirem”, “Yol Ayrıcında” operetinin, “Sevgilim” ve Azerbaycan vokal müziğinin  diğer eserlerin müellifidir. 

Rehile Hesenova (1951) 
Çeşitli tür ve biçimleri   kapsayan   3 senfonisi Derviş, Mersiye, Sema, 3 simli kuarteti, piyano için A la Meykhana fantazyası, organ için Kaside senfonisi, Musikili Masallar çocuk operası, Pirebedil, büyük senfoni orkestrası için Gece, organ için Sehra fantaziyası, Cavidi-Destgah koro operası, Müğfil, Zerre, Nüve adlı eserleriyle sanat dünyasında  üstadı Gara Garayev’in  devamcı olarak Rehile Hesenova müzikte  kendini ispatlamıştır.

Ramiz Mirişli (1934)
R. Mirişli “Kaçırılmış Kız” (1982), “Gelin, Akraba Olalım” (1983) operetlerinin, 3 senfonik piyesinin, oda, orkestra için senfoninin, tar ve senfonik orkestra için konçerto, kaman için 3 konçerto, kantata ve süitlerin, birçok dram eserlerine ve sinema filmlerine yazılmış musikinin, şarkıların müellifidir. 

Seid Rüstemov (1907 -1983)
S. Rüstemov eserlerinde  türkü ve danslardan faydalanmış, kendine özgü  müzik dili yaratmıştır. “Süreyya”, “Alagöz”, “Gurban Adına”, “Şiir Değil mi”, “Gelmedin”  vb. şarkıların müellifidir. O, aynı zamanda çağdaş konuda yazılmış ilk müzikal komedinin  (“Beş Manatlık Gelin”, “Durna”, “Reisin Karısı”) müellifidir. S. Rüstemov Azerbaycan türkü ve danslarını, âşık havalarını toplayıp notaya aktarmıştır.

Siyavuş Kerimi (1954)
S. Kerimi  “Sarı Gelin”, “Sonuncu Savaş”, “Elveda Güney  Şehrim”, “Girov” vb. sanatsal  filmlere, 9 bölümden oluşan   “Haydar Aliyev” televizyon  filmine, 2 animasyon  filmine ve ondan fazla tiyatro   oyununa müzik  bestelemiştir. “Hamlet” eserinin bestesine göre “Altın Derviş” ödülünü almıştır. O, “Saz Mektebi” dersliğinin ortak müellifi, iki kitaptan oluşan “Azerbaycan Türküleri”dergisinin editörüdür. 

Süleyman Aleskerov (1924 - 2000)
Azerbaycan bestecilik ekolünün klasiklerindendir.  11 operetinin (“Ulduz”, “Özümüz Bilerik”, “Milyoncunun Dilenci Oğlu” vb.), opera, kantatı, senfoni türünde   yazılmış eserlerin, o cümleden, “Bayatı-Şiraz” senfonik muğamının (1950) müellifidir. Azerbaycan halk çalgı aleti orkestrası için eserler - “Cengi”, “Lirik Piyesler”, “Sözsüz Mahnı”lar, tar ve orkestra için konçerto bestelemiştir.

Şefige Ahundova (1924)
Ş. Ahundova “Ev Bizim, Sır Bizim” (1965) operetinin, çok sayıda şarkı ve romansların müellifi olmanın yanı sıra, “Gelin Gayası” operasını (1972, ilk oyunu-1974) bestelemiştir.

Tofig Bakıhanov (1930)
T. Bakıhanov “Hazar Balladası” (1968), “Şark Poeması” (1976), “Hayır ve Şer” (1990),  tek perdeli Balelerin, “Altı Kızın Kiri Peri” (1964), “Memmedeli Tatile gedir” (1969), “Kız Görüşe Gedir” müzikal komedinin, çeşitli  sazlar için yazılmış 24 sonata, 26 konçerto, vokal ve enstrümantal eserlerin müellifidir. Tofig Bakıhanov aynı zamanda, 5 senfonik muğamın müellifidir: “Dügah”, “Hümayun”, “Neva”, “Rahab”, “Şahnaz”.

Tofig Guliyev (1917 - 2000)
T. Guliyev yüzlerle şarkı, 5 operet, valslar, piyano üçün prelüde ve varyasyonlar, filmlere ve dram oyunlarına müzik  vb. yazmıştır. “ Neftçiler Şarkısı”, “Altın Sümbül”, “Azerbaycan”, “Sene de Kalmaz”, “İlk Bahar”, “Sevgilim”, “Sen Benim, Ben Senin”, “Akşam Görüşlerine”, “Bahtiyar Oldum” vb. klasik Azerbaycan bestelerinin müellifidir. O, “Aktris” (1943), “Altın Arayanlar” (1963), “Senin Birce Sözün” (1967), “Tahir’in Sükutu” (1972), “Sabahın Hayır Ella!” (1973) operetlerinin müellifidir. T. Guliyev birçok Azerbaycan şarkı ve danslarını da piyano için işlemiştir. “Rast” ve “Zabul” muğamlarını (1936) tar ustası Mansur Mansurov’un ifasında notaya aktarmıştır.  Bunlar muğamın ilk nota baskısı olarak musiki tarihine geçmiştir. 

Üzeyir Hacıbeyov (1885 - 1948)
Azerbaycan profesyonel müziğinin  ve milli operasının banisi, Şarkta ilk opera bestecisi, SSCB devlet sanatçısı  (1938), profesör (1940), Azerbaycan Milli İlimler Akademisinin Akademikidir (1945). “Leyla ve Mecnun” operası (1908), “Şeyh Senan” (1909), “Rüstem ve Söhrab” (1910), “Şah Abbas ve Hurşid Banu” (1912), “Aslı ve Kerem” (1912), “Harun ve Leyla” (1915) operalarının müellifidir. Ü. Hacıbeyov Azerbaycan müzikal komedi türünün temelini koymuştur.“Er ve Avrat” (1910), “O Olmasın, Bu Olsun” (1911), “Arşın Mal Alan” (1913) müzikal komedilerini bestelemiştir. O, Halk Çalgıları orkestrası için “Çahargah” ve “Şur” fantazyalarını, “Azerbaycan Türk El Nağmeleri”, popüler şarkılar, kantatlar vb. yazmıştır. 30 Nisan 1937’de Ü. Hacıbeyov “Köroğlu” operası (librettosu H. İsmayılov ve M. S. Ordubadi’nindir) sahneleştirmiştir. 1940’lı yıllarda Ü. Hacıbeyov vatanperver ruhlu şarkılar, “Sensiz”, “Sevgili Canan” gazel romanslarını (Nizaminin sözlerine) bestelemiştir.

Vasif Adıgözelov (1935 -2006) 
Besteci 4 senfoni, 2 opera, 5 müzikal komedi, 6 enstrümantal konçerto, 4 oratoryo, 3 kantat, enstrümantal oda müzik, sinema ve tiyatro müzikleri, romans ve şarkıların müellifidir. Vasif Adıgözelov’un eserlerinde muğamdan faydalanarak yazdığı “Ölüler” ve “Natevan” operaları, “Garabağ Şikestesi” oratoryosu, “Segah Muğam Senfonisi”, organ için yazdığı “Muğam-Fantazya” eserleri özel yere sahiptir.

Vagif Mustafazade (1940 - 1979)
 V. Mustafazade 1965 yılında Gürcistan Filarmonisinde “Kafkas” caz triosunu yazmıştır. O, Azerbaycan Devlet Estrada Orkestrasının solo piyanoçusu (1969-70) olmuş, “Leyla” adlı ilk kadın vokal kvartetine (1970), “Sevil” vokal enstrümantal ansamblına (1971-1977) ve “Muğam” enstrümantal grubunun rehberi olmuştur. O, “Tallin- 66”, “Tbilisi-78” SSCB caz festivallerinin birincilik almış, bestecilerin  Monte-Karlo VIII Uluslararası caz yarışmasında  birincilik kazanmıştır. Vagif Mustafazade piyano ve senfonik orkestra için konçertonun, “Muğam” senfonisinin vb. eserlerin müellifidir. 

Heyyam Mirzezade (1935)
Çalışmalarını genelde enstrümantal türlere yöneltmiş besteci birçok senfonilerin, “Oçerkler - 63” senfonik eserinin, orkestra süitlerinin, kuartetlerin ve diğer oda eseri ve sonatın müellifidir. Bunun dışında H. Mirzezade “İtiraf” vokal silsilesi, estrada senfonik orkestrası için piyesler, sinema  filmlere müzik bestelemiştir.    

Zakir Bağırov (1916-1996)
Z. Bağırov Moskova Devlet Konservatuarını bitirmiş. “Aygün” operasını, “Kendimizin Şarkısı” ve “Kayınana” operetlerinin, piyano ve orkestra için, tar ve orkestra için konçertolar, birçok sözsüz ve vokal eserler bestelemiştir. O, tar ifacısı Mansur Mansurov’un ifasından “Dügâh” muğamını notaya aktarmıştır.

Zülfigar Hacıbeyov (1884 - 1950) 
Z. Hacıbeyov ilk Azerbaycan operalarından olan “Aşık Garip” (1915) eserinde muğamları temel almış, halk musikisi ile Avrupa musikisini ilişkilendirmeğe çalışmıştır. Librettolarına bestelediği “Elli Yaşlı Genç (1909), “Varlı” (“On Bir Yaşında Gelin”, 1911), “Evliyken Bekar” (1911)   müzikal komedilerin müellifidir.  Oxunub: 116733