Ana Sayfa    » MÜZİK    » Halk musikisi    » Oyun havaları   

Oyun havaları

  

align=

Halk oyunları tarihi geçmişle ilgilidir. Halkın yaşamı ve hayat tarzı bu oyunlara yansımıştır. Azerbaycan halk oyunları sanatının değişik tür ve janrları vardır. Halk oyunları genelde erkek ve kadın oyunlarıdır. Fakat çift oynanan halk oyunlarına da rastlanmaktadır. Belli sayıda katılımcıdan oluşan toplu danslar da vardır. Geleneksel erkek ve bayan halk oyunlarında mutluluk, sevinç gibi özellikler hızlı ritimlere yansımaktadır. “Gazağı” oyununu buna örnek gösterebiliriz. “Gazağı”nın müziği coşkun ve iyimser havasıyla seçilir. Oyun tedricen hızlanır ve çok keskin tempoda bitiyor. Bayan halk oyunları genelde ağırbaşlı ve yavaş oynanmaktadır. “Uzundere”, “Halay”, “Gülgez”, “Yüzbir”, “İnnabı”, “Bağdagüllü”, “Vağzalı”  bu gibi oyunlardandır. “Uzundere” genelde düğün merasimlerinde, gelin giderken ifa edilen eski halk oyunudur. Bu dansın müziği ölçüsü 8/6’dır. “Uzundere” lirik, ifadeli ve cazibeli melodiye sahiptir. Bu lirik danstan Ü. Hacıbeyov “O olmasın, bu olsun” müzikal komedisinde (Meşedi İbad) kullanmıştır.
Erkek oyunlarında için ise coşkun duygular, hızlı ritim, güç ve tempo baskındır. Mesela, “Gaytağı”, “Cengi”, “Gazağı”, “Hançobanı” vb.

Halk oyunları: 
1. “Terekeme”
2. “Yallı”
3. “Arifi”
4. “Brilyant”
5. “Behteveri”
6. “Cengi”
7. “Ceyranı”
8. “Darçını”
9. “Halay”
10. “İnnabı”
11. “İnnabı”
12. “Kamalpaşa”
13. “Keçimemesi”
14. “Narıncı”
15. “Nelbeki”
16. “Nazeleme”
17. “Nabathanım”
18. “Gavalla dans”
19. “Gars”
20. “Gızıl gül”
21. “Geşengi”
22. “Terekeme”
23. “Turacı”
24. “Uzundere”
25. “Şeğani”
26. “Yallı”
27. “Yüz bir” 

Oxunub: 115988