Ana Sayfa    » SON 10 YIL    » Uluslararası kuruluşların görüşleri   

Uluslararası kuruluşların görüşleri

  

align=

2008 yılında Dünya Bankası Azerbaycan’ı en reformcu ülke ilan etmiştir. Böylece, söz konusu devlet programı hedeflenen amaca, yani ekonomik kalkınmanın bölgesel açıdan denge sağlanması, ilçelerde vatandaşların sosyal refahı ve yaşam düzeyinin daha da yükseltilmesi, ülke ekonomisinin, özellikle petrol dışı sektörde  dinamik kalkınmaya yönelik önlemlerin uyumlu bir şekilde alınmasını başarmıştır.

BM Kalkınma Programının 2010 Yılı İnsani Gelişmesi Raporu - Azerbaycan orta insani gelişme grubundan yüksek insani gelişme grubuna yükselmiştir. Rapor kapsamındaki 169  ülke arasında son 5 yılda Azerbaycan en hızlı gelişmeyi yakalayan devlettir. 2005 yılında 105. yerde olan Azerbaycan 2010 yılında 67. yere yükselmiştir. Sonuçta Azerbaycan “Orta insani gelişim” grubu ülkelerini terk ederek Brezilya, Türkiye ve Malaysiya gibi “Yüksek insani gelişim” ülkeleri kategorisine girmiştir.
Azerbaycan’ın İnsani Gelişim Endeksi 1995 yılından 2010 yılına dek %27 artarak 0,563’den 0,713’e yükselmiştir. Bu müddette Azerbaycan’da tahmin edilen ömür uzunluğu 5 yıl, tahmin edilen eğitim yılları 3 yıl ve kişi başına düşen gayri safi milli  hasıla % 338 artmıştır. 

“Küresel Rekabetlilik Raporu” - Azerbaycan ülkelerin rekabet kabiliyeti reytinginde 142 ülke arasında 55. olmuş, makro-ekonomik ortamın istikrarı alt endeksi üzere 16., işgücü piyasalarının  verimliliği açısından ise 14. yeri işgal etmiştir.

Dünya Ekonomik Forumu – bilişim ve iletişim teknolojilerinin gelişimi üzere BDT’de birinci yerdedir.

Standard and Poors Uluslararası Reyting Ajansı - kredi reytingi Stabilden Pozitife yükseltmiştir.

Moody\'s Uluslararası Reyting Ajansı – Azerbaycan’la ilgili reyting tahmini Stabilden Pozitife yükseltmiştir.

Fitch Ratings Uluslararası Reyting Ajansı - ilk kez Azerbaycan için yatırım düzeyinde reyting belirlemiştir. Son günlerde Fitch Ratings Uluslararası Reyting Ajansı Azerbaycan’ın ulusal para ve dövizde uzun müddetli reytingini BBB- seviyesinde ve tahmini Pozitif düzeyinde onaylamıştır.

Doing Business Raporu - Doing Business 2009 raporunda Azerbaycan’ı ticaret ortamının iyileştirilmesi alanında en reformcu ülke olarak ilan etmiş,  Doing Business 2010 ve Doing Business 2011 raporunda da ülkemiz bu konumunu koruyabilmiştir. Doing Business 2011 raporunda Azerbaycan 183 ülke arasında 54. yeri işgal etmiştir. Raporda 2006 yılından itibaren 5 yıl içinde Azerbaycan’ın ticaret ortamının iyileştirilmesi alanında önemli reformlar yaptığı ve ticaret ortamının olgunlaşmasına özel önem verdiği özellikle vurgulanmıştır.Oxunub: 49196