Ana Sayfa    » SON 10 YIL    » Gençlik politikasi   

Gençlik politikasi

  

align=
Bugün Azerbaycan\'da gençlik politikası devlet politikasının önemli bir bölümüne dönüşmüştür. Azerbaycan gençliği sosyal hayatın tüm bölümlerinde aktif faaliyeti ile seçilir, siyasi, ekonomik, insani, sosyal tedbirlerin hayata geçirilmesinde önemli rol oynuyorlar. Devletin gençlerin faaliyeti için sağladığı geniş olanaklar sonucunda bu tabaka toplumun avangard gücüne dönüşmüştür.
Devlet gençlik politikası - gençlerin bilgi ve becerilerinin, doğal potansiyelinin etkin gerçekleştirilmesini, toplumda hak ettiği yeri tutmasını sağlayan ortamın oluşturulması amacıyla devlet tarafından belirlenmiş öncelikler ve yapılan etkinlikler sistemidir. Devlet gençlik politikası ilgili yasal belgelerde yer bularak hükümet kurumları tarafından yapılmaktadır.
Gençlik politikasının temel yönleri Gençlik politikası hakkında Azerbaycan Cumhuriyeti Kanunu ile aşağıdaki gibi belirlendi:
 - Gençlerin manevi-ahlaki terbiyesi ve kültürel yaşama katılımı;
 - Yetenekli gençlere devlet kaygısı;
 - Gençlerin sağlığının korunması ve fiziksel gelişimi;
 - Gençlerin memuriyetinin sağlanması;
 - Genç ailelere devlet yardımı;
 - Gençler kurumlarına devlet yardımı.
Azerbaycan gençlerinin toplumun gelişmesinde ve kendi sorunlarının çözümünde rolünü arttırmak, ülkenin gelecek gelişmesinde katılımını ve sorumluluğunu yükseltmek, başkent ve bölgelerde yaşayan gençlerin fikir alışverişi ortamını yaratmak, gençler ve devlet kurumları, hükümet temsilcileri ile açık iletişimi kolaylaştırmak amacıyla 2 Şubat 1996 yılında bağımsız Azerbaycan gençlerinin ilk forumu düzenlenmiştir.
1 şubat 1997 yılında “2 şubat” Azerbaycan gençleri gününün ilan edilmesi hakkında karar imzalanmıştır. Bu dönemden itibaren geleneksel olarak her yıl 2 Şubat günü Azerbaycan gençlerinin bayramı gibi geniş ölçüde kutlamalar yapılıyor. Genelde Azerbaycan gençlerinin 6 forumu yapıldı ki, bunlardan 4\'ü son 10 yıla denk geliyor.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev\'in gençlerin potansiyelini ülkenin yararına tam ve doğru kullanılması, onların yararlı memuriyetinin sağlanması, devlet yönetimi sisteminde katılımının gerçekleştirilmesi amacıyla 30 Ağustos 2005 yılında imzaladığı Azerbaycan Gençliği Devlet Programı\'nın (2005 2009 yılları) onaylanması hakkında kararnameyi da gençlere devlet kaygısının arttırılması amacına hizmet etmiştir. Kararname`de ülkemizde gençlik devlet politikasının temel yönleri açıklanmıştır. Programa uygun olarak gençlerin sosyal korunması, memuriyetin sağlanması, yaratıcılık arayışlarının teşvik, milli ruhta bakım, askeri yurtseverlik terbiyesinin güçlendirilmesi, sağlıklı yaşam tarzının tebliği doğrultusunda tedbirler gerçekleştirilmiştir. 2005-2009-lu yıllarda gençler politikası Devlet Programı gerçekleştirilmiş ve bu programın 100\'den fazla fıkrası yapılmıştır.
Devlet Başkanının emri ile Gençlik ve Spor Bakanlığı 2006 yılında yeniden düzenlenmiş, gençler politikasının temel yürütme organı karşısında yeni görevler konulmuştur. Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından 2007 yılı Gençler Yılı ilan edilmiştir.
Özel yetenekleri olan çocukların (gençlerin) yaratıcılık potansiyelinin gelişimi Devlet Programı (2006-2010 yılları), Azerbaycan Cumhuriyeti\'nde teknik-mesleki gelişimli Devlet Programı (2007 2012 yılları) gençler politikasının daha da iyileştirilmesini sağlar, gençlerin yaratıcılık potansiyelinin açığa çıkarılmasına, yaratıcılık potansiyelinin gerçekleştirilmesi için gerekli ortamın yaratılmasına, yaratıcılık potansiyelinin verimli idare edilmesine, gençlerin entelektüel seviyesinin yükseltilmesine, özel yetenekli gençlerin seçilmesine ve onlarla ilgili tedbirlerin uygulanmasına, gençlerin sosyal sorunlarının çözümüne büyük zemin yaratılmıştır.
Gençler bugün devlet kurumlarında, parlamentoda, belediyelerde, iş yapılarında vb. alanlarda temsil olunur ve toplumun gelişmesine katkıda bulunuyorlar. Öyle ki, devlet kurumlarına 2008-2011 yıllarında işe kabul edilenlerin % 60-dan fazlasını gençler oluşturuyor. Belediye üyelerinin % 28 `i - 4303 kişi gençlerdir. Onlardan 326 kişi belediye başkanıdır.
2008-2011 yıllarında Azerbaycan gençlik örgütleri 11 uluslararası örgüte üye kabul edildi.
align=
 2007-2015 yıllarında Azerbaycan gençlerinin yabancı ülkelerde eğitimi Devlet Programı çerçevesinde 5000 gencin dünyanın önde gelen yüksek okullarında eğitim almaya gönderilmesi öngörülmüştür. Bugüne kadar 1204 Azerbaycanlı genç ülkemizin ihtiyaç duyduğu alanlarda çeşitli eğitim düzeyleri alanında dünyanın en önde gelen üniversitelerine gönderilmiştir.
Şu anda ülkede 200\'e yakın gençler örgütü, 20 den fazla yüksek okulda faaliyet gösteren öğrenci gençlik örgütleri var. Onların kapsama alanlarındakı konular da yeterince geniştir: gençlerin vatansever ruhta eğitimi, bilgilendirilmesi, işsizliğin azaltılması, gençlerin sağlığı, eğitimi, etkin vatandaş konumu, kültürün geniş kitleler arasında tebliği vb. konular yeterince günceldir.
Bakü\'de Gençler Merkezi, bölgelerde ise Gençler Evi nin inşa edilmesi için uygun adımlar atılmıştır. Artık 12 ilçede gençler evleri faaliyet gösteriyor. Bakü şehri ve çevre kasabalarının sosyo-ekonomik gelişimi programı çerçevesinde başkentin 5 ilçesinde gençler evi inşası için projeler belirlendi ve bu yıldan itibaren yapımına başlanılacak, yakın 2-3 yılda ise 15 gençler evi inşa edilecek.
Son yıllarda gerçekleştirilen etkinlikler gençlerin kapsamlı gelişiminin sağlanması için siyasi, sosyo-ekonomik, kurumsal - hukuki ortam ve teminatların oluşturulmasını hızlandırmış, onların sosyo-politik aktivitelerinin yükselmesine yardım etmiştir. 6 Nisan 2011 tarihinde Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından Azerbaycan gençliği 2011- 2015 yıllarında Devlet Programı hakkında talimat imzalanmıştır. Gençlik politikası ile ilgili bilim, eğitim, kültür ve diğer sosyal alanlara yönelen faaliyetlerin teşviki amacıyla Gençlik Vakfı kuruldu. 2005-2009 yılları için Azerbaycan Gençliği Devlet Programına bütçeden 8 milyon 375 bin 385 bin manat ayrılmışdısa, yeni programa 80 milyon manat para ayırmak planlanıyor. Bu önceki programa göre yaklaşık 10 kat fazladır. Devlet Programının temel amacı Azerbaycan Cumhuriyeti\'nde gençlik politikasını daha da geliştirmek, gençlerin yönetim alanında etkin katılımı sağlamak, genç uzmanların işle teminatı ve diğer sosyo-ekonomik sorunlarının çözümünü sağlamaktır.
 Böylece devlet gençlik politikasının yeni aşaması başlanmıştır ki, bu da Azerbaycan devletinin gerçekleştirdiği düşünülmüş, seri sosyal reformlardan nüfusun tüm kesimleri gibi gençlerin de kapsamlı yararlanmasına ortam yaratacaktır.Oxunub: 54295