Ana Sayfa    » SON 10 YIL    » Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi   

Bilgi ve iletişim teknolojilerinin gelişimi

  

align=

Azerbaycan’da bilgi ve iletişim teknolojilerinin (BİT) kalkınmasıyla ilgili  çalışmalar sonucunda 2003-2009 yılında ülkede BİT sektöründe yaklaşık 500 yeni özel işletme açılmıştır. 2010 yılında BİT, posta ve enformasyon sektöründe elde  hacmi önceki yıla oranla yüzde 32,1 artarak 1 milyar 23,2 milyon manat olmuştur. 2009 yılıyla karşılaştırdıkta İKT sektöründe artım hızı yüzde 35,5, ayrıca telekomünikasyon sektöründe yüzde 32,8, posta sektöründe ise yüzde 29,2 olmuştur.  İKT ve posta sektöründen elde edilen gelirlerin yaklaşık yüzde 80’i özel iletişim tesislerine aittir.
Bununla birlikte, 2010 yılında ülkemizde muasır teknolojilerin uygulanması daha da artmış, bilgi toplumunun gelişimi, internetin liberalleştirilmesi devam ettirilmiş,  televizyon ve radyo programlarının yayım kalitesi yükseltilmiş, mobil telefon ve bilgisayar kullanıcılarının sayısı artmış, dış ilişkiler yoğunlaşmış, ilgili mevzuat daha da geliştirilmiştir. Azerbaycan’ın İKT konusunda bazı önemli etkinliklere ev sahipliği yapması bu alana olan dikkatten ileri gelmektedir.
Okulların bilgisayarla donatılması, gençlerin sanal dünyaya çıkışı, onların bilgi teknolojileriyle çalışma alışkanlıklarına sahiplenmeleri yönünde atılan adımlar bu amaca hizmet etmektedir. Bu anlamda 21 Ağustos 2004 tarihli Azerbaycan Cumhuriyetinde Orta Öğrenim Okullarının Bilgi ve İletişim Teknolojileriyle Donatılması Programının (2005-2007 yılları) Onaylanmasına Dair kararname gençlerin muasır bilgilere sahiplenmeleri ve enformasyon teknolojilerine derinden sahiplenmeleri için bilimsel ve teknolojik altyapı oluşturmuştur. Bunun dışında 10 Haziran 2008 tarihli 2008-2012 Yıllarında Azerbaycan Cumhuriyetinde Eğitim Sisteminin Enformasyon Donatımına Dair Devlet Programı Azerbaycan Cumhuriyetinde muasır bilgi ve iletişim teknolojilerinin geniş şekilde uygulanmasıyla ortak eğitim muhitinin oluşturulması  ve halkın tüm tabakalarına kaliteli eğitim olanağı sağlanması açısından önemlidir.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 22 Ekim 2005 tarihli kararnamesiyle onaylanmış Azerbaycan Cumhuriyetinde İletişim ve Bilgi Teknolojilerinin Geliştirilmesine Dair 2005-2008 Yılları Devlet Programı (Elektron Azerbaycan) ise iletişim ve bilgi teknolojilerinin geniş şekilde uygulanması fırsatı sunan, ayrıca bölgelerde geniş yayılmasını sağlayan mükemmel faaliyet konsepti olmuştur. Programa göre 2008 yılında Azerbaycan bilgi teknolojilerinin gelişimi alanında dünya standartlarına ulaşmış, bu sektörün kalkınmasına 150 milyon dolar yatırılmıştır.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 11 Ağustos 2008 tarihli Azerbaycan Cumhuriyetinde İletişim ve Bilgi Teknolojilerinin Gelişimine Dair 2010-2012 Yılları Devlet Programının (Elektron Azerbaycan) onaylanmasına ilişkin kararı bu alanda uygulanan devlet politikasının yeni bir aşamaya geçtiğini göstermektedir. Kararname ulu önder Haydar Aliyev’in 17 Şubat 2003 tarihli kararıyla onaylanmış Azerbaycan Cumhuriyetinin Kalkınması İçin Bilgi ve İletişim Teknolojileri Milli Stratejisinin (2003-2012 yılları) uygulanmasını amaçlamaktadır. Kararla Azerbaycan Cumhuriyetinde İletişim ve Bilgi Teknolojilerinin Geliştirilmesine Dair 2010-2012 Yıllar Devlet Programı (Elektron Azerbaycan) onaylanmıştır.Oxunub: 18577