Ana Sayfa    » SON 10 YIL    » Turizm sektörünün gelişimi   

Turizm sektörünün gelişimi

  

align=

«Azerbaycan Cumhuriyetinde 2002-2005 Yıllarında Turizm Sektörünün Kalkınmasına Dair Devlet Programı»nın uygulanması sonucunda turizmin gelişmesi için olumlu ortam oluşturulmuş, ülkemizin uluslararası turizm pazarına entegrasyonunun temeli atılmıştır. Son dönemde elde edilmiş hızlı sosyoekonomik gelişim bu alanın tümüyle gelişmesi açısından yeni olanaklar açmıştır.
 2002 yılında ülke ekonomisi yabancı turistlerden 432 milyon manat gelir sağlarken, 2009 yılında bu rakam 1 milyar 122 milyon manata yükselmiştir. 
Her yıl Azerbaycan’da 25-50 yeni otel, motel ve diğer turistik konaklama tesisi açılmaktadır. Halen yaklaşık 50 otel tesisinin inşası devam etmektedir. 2002 yılında diğer yıllara oranla konaklama tesislerinin sayısı 3 defa artmıştır. Özellikle 2002-2003 yıllarında iş adamlarının turizm sektörüne ilgisi artmıştır. O dönemde toplam 32 turizm şirketi vardı. Bugün ise onların sayı 123’e ulaşmıştır. Lisanlaştırma faaliyeti başladığı dönemde ülkede 40-50 otel  lisans almıştır. Bugün ise yaklaşık 300 otel lisans almıştır. Halen 20 otelin belgeleri değerlendirme aşamasındadır.
Turizm sektörünün karşılaştığı  temel sorunlardan biri hizmet sektörü düzeyinin artırılmasıdır.  Bu konu Devlet Programında da yer almıştır. 2006 yılında Azerbaycan’da turizm eğitimi veren tek yüksek eğitim kurumu Azerbaycan Turizm Enstitüsü Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 25 Ağustos 2006 tarihli  ve 925 sayılı kararnamesiyle ve Azerbaycan Cumhuriyeti Bakanlar Kurulunun 13 Şubat 2006 tarihli ve 45 sayılı kararıyla Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı olarak kurulmuştur. 
Son 2 yılda ülkeye gelen yabancı turist sayısı yüzde 41 oranında artmıştır. Bu yüksek gösterge Dünya Turizm Teşkilatı tarafından kayda alınmıştır. Dünyada turizm alanında kriz ve zorlukların sürmesine rağmen Azerbaycan’da turist sayısı artış göstermektedir. 
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in 6 Nisan 2010 tarihli emriyle onaylanmış “Azerbaycan Cumhuriyetinde 2010-2014 Yıllarında Turizm Sektörünün Kalkınmasına Dair Devlet Programı”nda bu olanakların gerçekleştirilmesi, önümüzdeki yıllarda turizm sektörünün ülke ekonomisinin başlıca  alanlarından birine dönüşmesi için kapsamlı eylem planı yer almıştır. 
Son 10 yılda Azerbaycan’a gelen yabancı turistlerin sayısında 2 kat artış gözlemlenmiştir. 2001 yılında Azerbaycan’a gelen yabancıların sayısı 767 bin iken, 2005 yılında bu rakam 1 milyon 177 bine, 2010 yılında ise 1 milyon 963 bine yükselmiştir.
2001 yılında Azerbaycan’da 93 otel ve konaklama tesisi faaliyetteyken, 2010 yılında onların sayısı 499’a ulaşmıştır. Son bir yılda Bakü’de ve bölgelerde yaklaşık 50 tesis kullanıma açılmıştır.
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev turizmin daha da gelişmesi ve turizm faaliyeti için elverişli ortam oluşturulması zaruretini  dikkate alarak, turizm potansiyelinin semereli kullanılmasıyla zengin coğrafi yapıya sahip ülkemizde tabiat abidelerinin ve halkın kadim kültürel mirasının geniş çapta tanıtımı amacıyla 2011 yılının “Turizm Yılı” ilan edilmesine ilişkin kararı imzalamıştır.
Böylece başarılı bir şekilde uygulanan projeler, devlet programları ve reformlar Azerbaycan’ın son on yılda kazandığı başarıların devamına ve Azerbaycan’ın dinamik bir ekonomik yapıya sahip devlet olarak değerlendirilmesine olanak sağlamaktadır.Oxunub: 48777