Ana Sayfa    » SON 10 YIL    » Yüzyılın başlangıcı   

Yüzyılın başlangıcı

  

20. yüzyılın başında -  2003 yılında İlham Aliyev’in Azerbaycan Cumhurbaşkanı seçilmesiyle ülkenin sosyal ve ekonomik yaşamında yeni bir aşama başladı. 
Azerbaycan’da neft stratejisinin hazırlanmasında, bu politikanın gerçekleşmesinde, altyapının geliştirilmesiyle ilgili değişik projelerin hazırlanmasında, ekonomik reformların uygulanmasında, Azerbaycan’ın dünya sistemine entegrasyonunda önemli hizmetleri olan İlham Aliyev, cumhurbaşkanı olduğu dönemde demokratik, gelişmiş hukuki ve dünyevi devlet kuruluşu politikasını başarıyla gerçekleştirmiştir.  Onun faaliyeti sayesinde Azerbaycan’ın son dönemdeki gelişim  düzeyi diğer dönemlerdekine nispeten önemli ölçüde ilerlemiştir.     
Yeni yüzyılın ilk on yılında temel hedeflerden biri olarak ekonomik gelişimde bölgelerin daha fazla yer alması amacıyla devlet programları hazırlanarak başarıyla uygulanmıştır. 11 Şubat 2004 yılında Cumhurbaşkanı  İlham Aliyev Azerbaycan Cumhuriyetinde Bölgelerin Sosyoekonomik Kalkınmasına Dair Devlet Programı (2004-2008 yılları)nı onaylamıştır.

Bölgelerin kalkınmasını hedeflemiş yeni politika aşağıdaki amaçlara hizmet edecektir: 
Bölgelerdeki işgücü, doğal ve ekonomik potansiyelini verimli kullanmak;
Petrol dışı sektörün kalkınmasını  hızlandırmak;
Tarım sektöründe reformları derinleştirmek;
Halkın istihdamını artırmakla yoksulluk düzeyini azaltmak;
Altyapıyı yenilemek;
Olumlu yatırım ortamı oluşturmak;
Çağdaş tipli işletmeler, yeni işyerleri açmak için sistematik önlemler almak.

Bölgelerin sosyoekonomik gelişimiyle söz konusu devlet programına göre yapılacak çalışmalar için üç aşama öngörülmüştür:
1. Makroekonomik istikrarın ve  devamlı kalkınmayı sağlamak; 
2. Ekonomik bölgeler düzeyinde çalışmalar yapmak;
3. Her bir ilçenin özelliklerine uygun olarak gereken çalışmaları yapmak.
2004-2008 yıllarında bölgelerin sosyoekonomik kalkınmasına dair Devlet Programının yanı sıra Cumhurbaşkanı İlham Aliyev bölgelerin kalkınmasına dair ayrıca kararlar da imzalamıştır. Cumhurbaşkanı bu program yürürlükte olduğu müddette  Guba-Haçmaz, Şeki-Zagatala, Dağlık Şirvan, Lenkeran, Aran, Gence-Gazah ve Yukarı Karabağ ekonomik bölgelerinde yer alan şehir ve ilçelerin sosyoekonomik kalkınmasının hızlandırılmasına dair ek olarak on yedi karar imzalamıştır. Bununla birlikte, Bakü Şehri Kasabalarının 2006-2007 Yıllarında Sosyoekonomik Kalkınmasının Hızlandırılmasına Dair Eylem  Programı  onaylanmıştır. Oxunub: 26605