Ana Sayfa    » SON 10 YIL    » Bölgelerin kalkınması   

Bölgelerin kalkınması

  

align=

Bölgelerin kalkınmasına ilişkin başarılı bir şekilde yürütülen I. Devlet  Programı Azerbaycan’ın değişik bölgelerinin kalkınmasının altyapısını oluşturmuş olup kalkınma sürecinin yeni bir aşamasını başlatmış bulunmaktadır. Bununla ilgili Cumhurbaşkanı İlham Aliyev 14 Nisan 2009 tarihli kararnamesiyle Azerbaycan Cumhuriyeti Bölgelerinin 2009-2013 Yıllarında Sosyoekonomik Kalkınmasına Dair Devlet Programı”nı onaylamıştır. Yeni programın hazırlanmasından amaç ekonominin çeşitlenmesini ve dünya ekonomik sistemine verimli entegrasyonunu; altyapı hizmet düzeyinin daha da iyileştirilmesini, halkın yaşam düzeyinin devamlı şekilde yükseltilmesini sağlamaktır.
Azerbaycan Cumhuriyeti Bölgelerinin Sosyoekonomik Kalkınmasına Dair Devlet Programının (2004-2008 yılları), Bakü şehri Kasabalarının 2006-2007 Yılları  Sosyoekonomik Kalkınmasının Hızlandırılmasına Dair Önlemler Programı”nın başarılı bir şekilde yürütülmesi sayesinde  ülkenin petrol dışı sektörünün devamlı kalkınması, yeni işletmelerin ve işyerlerinin açılması, bölgelerde, ayrıca başkentte altyapı hizmetleri ve sosyal  güvenliğin hacim ve kalitesinin yükseltilmesi, ticari ortamın daha da iyileştirilmesi,  halkın istihdam düzeyinin  yükseltilmesi, yoksulluğun azaltılması   yönünde önemli başarılar elde edilmiştir. Azerbaycan Cumhuriyeti Bölgelerinin 2009-2013 Yıllarında Sosyoekonomik Kalkınmasına Dair Devlet Programı” kendinden önceki ve tamamlanmış iki   program çerçevesinde başlatılmış  çalışmaların devam ettirilmesini de öngörmektedir.

align=

Hesaplamalara göre Azerbaycan Cumhuriyeti bölgelerinin sosyal ve ekonomik kalkınmasına dair Devlet Programı (2004-2008’li yıllar)’nın uygulandığı müddette ülkedeki GSYH’nin reel hacmi 2,6 defe artarak 38 milyar manata ulaşmıştır. GSYH’nin  kişi başına düşen nominal  hacmi 5 defa artarak 4440 manat olmuştur. Petrol dışı sektörde 1,8’lik bir büyüme yaşanmıştır. 2008 yılı sonuçlarına göre GSYH’de petrol dışı sektörün payı yüzde 84,5’e ulaşmıştır. Petrol dışı sektöre yatırımların hacmi  2004-2008’li yıllarda 6,2 defa artarak toplam yatırımlar arasındaki özgül ağırlığı 2003’deki yüzde 26,8 faizden 2008’de yüzde 69 faize ulaşmıştır. 
Bölgelerin kalkınması amacıyla yapılan devlet yatırımlarının toplam hacmi  2004 yılına oranla 2008’de 6 defa artarak 3,9 milyar manata ulaşmıştır. Bu ise toplam yatırımların yüzde 83’üne tekabül eder. Genelde bölgelerin sosyoekonomik  gelişimiyle ilgili I. Devlet Programının  yürürlükte olduğu müddette Azerbaycan’ın değişik bölgelerine 6,8 milyar manat hacminde yatırım yapılmıştır. Devlet programı kapsamında bölgelerde uygulanan projeleri için uluslararası  kurumlardan 2,2 milyar dolar meblağında kredi alınmıştır. Ayrıca özel sektörün gelişimi için büyük hacimde ve genelde düşük faizli krediler ayrılmıştır. Uygulama müddetinde tüm mali kaynaklardan yapılan yatırımların toplam hacmi 33,5 milyar manat olmuştur ve bunun yüzde 53,2’si dahili, yüzde 46,8’i ise yabancı yatırımlardan sağlanmıştır. 2008 yılında kullanılmış yatırımların hacmi 2003 yılına oranla 3 defa fazla olmuş, kişi başına düşen yatırımların hacmi 2003 yılı yatırımlarına oranla 605,8 manat fazla olmuştur. 2003 yılında toplam yatırımların hacminde dahili yatırımların oranı yüzde 24,8 iken, 2008 yılında bu oran yüzde  78,6 olmuştur.
Bu dönemde ülke sanayisinde 2,5 defa, tarımda yüzde 25,2 bir artış sağlanmıştır. Ekonominin hızla kalkınmasının yanı sıra halkın refah durumunu belirleyen göstergelerde de dinamik bir artış yakalanmış, 2003 yılına oranla 2008 yılında ahalinin gelirleri 4 defa artmıştır. Oxunub: 125882