Ana Sayfa    » SON 10 YIL    » Kültürün gelişimi   

Kültürün gelişimi

  

align=

Azerbaycan’ın hızlı gelişimi kültür alanında kendini açık şekilde göstermektedir. 
2001 yılında Kültür Bakanlığı 5 yıl için «Azerbaycan Kültürünün Gelişimi,ne Dair Devlet Programı»nı hazırlamıştır. Bu program Azerbaycan’ın kültür politikasının stratejik hedeflere ulaşmasına yöneltilmiş ve aşağıdaki önceliklere sahiptir:
  •  kültürel ve tarihi mirasın korunması;
  •  sanatın desteklenmesi;
  •  alanın yasal, bilimsel ve bilgi yönünden gelişimi;
  •  uzman hazırlığı ve genç yeteneklerin desteklenmesi;
  •  milli sinemanın yeniden kalkındırılması;
  •  kültür turizmi için altyapının oluşturulması ve kalkındırılması;
  •  kitap yayının geliştirilmesi.
«Azerbaycan Cumhuriyetinde Kütüphane ve Bilgi Alanında 2008-2013 Yıllarda Kalkındırılmasına Dair Devlet Programı»na uygun olarak değişik çalışmalar yapılmıştır. 38 kütüphanenin web sayfası yapılmış, 17 kütüphanede Otomatikleştirilmiş Kütüphane Bilgi Sistemi kurulmuştur. Kütüphanelere yerel yayınlar, ayrıca Rusya’da ve diğer ülkelerde basılmış yayınlar getirilmiştir. Cumhurbaşkanın 22 Mayıs 2009 tarihli kararıyla onaylanmış “Azerbaycan’ın Bölgelerinde Faaliyet Gösteren Müzelerin Muasır Standartlara Uygun Tamirine, Yeni Donanım ve Zaruri Eserlerle Donatılmasına Dair  Özel Eylem Planı”nın uygulanması yönünde de önemli çalışmalar yapılmıştır. Devlet Güzel Sanatlar Müzesinin Niyazi caddesinin, 11 No’lu binasında 2009 yılında tamamlanmış tamir ve onarım çalışmalarından sonra burada birçok uluslararası etkinlikler yapılmıştır.
Bunun dışında Azerbaycan’da film yapımına devlet yatırımı her geçen yıl artmaktadır. 2000 yılında bu alana ayrılan kaynak 600 bin, 2004 yılında 850 bin, 2005 yılında 1 milyon 400 bin, 2006 yılında 2 milyon, 2007 yılında ise 3 milyon 300 bin manat olmuştur. Buna uygun olarak önceler 3-4 yıl içinde sadece 1-2 film yapılırken veya hiç yapılmazken, son 5-6 yılda “Ovsunçu”, “Hacı Kara”, “Caddelere Su Serpmişim”, “Arkada Kalmış Gelecek”, “Rehin”, “Elveda, Cenub Şehri”, “Cavid Ömrü”, “Hükümdarın Kaderi”, “Manifesto”, “Biz Geri Döneceğiz” gibi 15 film, ayrıca birkaç belgesel ve çizgi filmi yapılmıştır
20 Şubat 2007 yılında Cumhurbaşkanı İlham Aliyev “Azerbaycan’da Sinema Sanatının Geliştirilmesine Dair” karar imzalamıştır. Bu karar sinema sektörünün maddi ve teknik altyapısının güçlendirilmesi açısından yeni fırsatlar doğurmuştur.
«2008-2018 Yılları Azerbaycan Sinemasının Geliştirilmesine Dair Devlet Programı»nın uygulanması konusundaki faaliyetler bir yıl müddetince devam ettirilmiştir. Bakanlığın siparişi üzerine “Azerbaycanfilm” stüdyosunda «Buta», «Tersine Dönmüş Dünya », «İlave Tesir » filmleri, bağımsız sinema şirketlerinde «Sahe», “Ölüm Nöbeti”, “Aktris”, ”Kabusun Gözüyle» filmleri yapılmıştır. Halen «Kısas Almadan Ölüm», «Ondan İyi Kardeş Yok idi », “Ben Evime Dönüyorum”, “Dolu”, “Canlı” filmleri üzere  çalışmalar devam etmektedir. “Onun Kalbi” kısa müzikal masal filmi üzerindeki hazırlık çalışmaları tamamlanmak üzeredir.
«Salname» ve “Yaddaş” stüdyolarında birkaç belgesel - «İz...Kala», “Kafkas Kartalının Uçuşu”, “Neft Akademisi”, “Karabağ’a Giden Yollar”, ünlü sanat adamlarından Tahir Salahov, Elmira Şahtahtinskaya ve Cennet Selimova’ya hasredilmiş eserler yapılmıştır. Milli Sinema Haftası düzenlenmiştir. 
Özbekistan’da “Azerbaycan Filmler Haftası”, Bakü’de ise “Özbekistan Filmler Haftası”, ayrıca Rus sineması günleri, Avrupa film festivali, Japon, Türkiye sineması haftaları düzenlenmiştir. “Bu Meydan, Bu Ekran” ve “Vatan And Yerimizdir” sinema projeleri yarışması yapılmış ve sonuçlarına göre kısa filmler yapılmaktadır.  Sinema alanında gençlere büyük önem verilmektedir. Yıl içinde sinema endüstrisine ayrılan toplam kaynağın yüzde 63’ü bu sanata yeni atılanların filmlerine yöneltilmiştir.
14 şubat 2011 yılında Azerbaycan Televizyon ve Radyo Yayınları Kapalı Anonim Şirketi bünyesinde “Kültür” kanalı faaliyete başlamıştır.
Bunun dışında son yıllarda Azerbaycan’da değişik uluslar arası yarışmaların düzenlenmesi, müzik janrlarının - hem milli muğam, hem de milli klasik ve saz ifası veya diğer alanlarda özel ilgi odağı haline gelmesi, Uluslararası Muğam Merkezinin tesisi, Eurovision yarışmasındaki birincilik  Azerbaycan’da kültürün hızla geliştiğinin ve bu alana devlet tarafından özel ilgi gösterildiğinin bir kanıtıdır.Oxunub: 20659