Home page    » FOLKLORE    » Folklore samples    » Proverb and sayings   

Proverb and sayings

  

Proverb and sayings are art expression of life observations passed by people from historical tests. This genre being small in form but rich in content has specific requirements. Order is affirmed in the proverb in the decisive form. Proverb and sayings have spread among people under winged words, instructive expressions and other names. Proverbs are classified as following:

Proverb and sayings formed on labor
They are proverbs arisen about labor being healthy, honorable for man: İş insanın cövhəridir, İşləyən dəmir işıldar, Atlar işlər, ər öyünər, Əkəndə əkməyən xırmanda ağlar etc..

Proverb and sayings on country, friendship and happiness 
They are proverbs arisen about patriotism, reliability, happiness: El bir olsa dağ oynadar yerindən, Elə arxalananın kürəyi yerə dəyməz, El sevəni el sevər, Dost yaman gündə tanınar, Dostun atdığı daş baş yarmaz etc.

Proverb and sayings arisen on moral education and beauty
They are proverbs praising the high moral qualities: Doğruya zaval yoxdur, Vicdan ləkəsi silinməz, Böyüyün qulluğunda kiçik dayanar, Məhəbbətsiz ailədə izzət olmaz, Hər sözün qısası mətləb verər, Gözəllər məclisi rəvan keçər, Gözələ məhəbbət qəbahət olar etc.

Proverb and sayings arisen on lawlessness of oppression, justice and woman
Eagerness to freedom, protest to oppression, despotism had some traces in the proverb and sayings created  by people: Ağa dedi vur, sən yıx, sürü, Ağaya ağ olan boynuna kəfən salar, Qulun qadını işlək olar, Tatar gəldi, tüstü qalxar, Ərəbin gözü öz qanını içməsə doymaz, Nadirə anası südün haram edib, Zor qapıdan gələr, şər bacadan çıxar etc.Oxunub: 126744