Ana Sayfa    » DEVLET KURUMLARI    » Bakanlıklar    » Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı   

Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı

  


Azerbaycan Cumhuriyeti Adalet Bakanlığı yasalarla belirlenmiş faaliyet istikametlerine uygun olarak adalet alanında devlet politikasını ve tanzimini sağlayan kolluk organı statüsüne sahip merkezi yürütme erki organıdır.
Adalet Bakanlığı normatif hukuk düzenlemelerinin uzman incelenmesinin, kaydını ve devlet tescilini yapar, mevzuatın iyileştirilmesi ve normatif düzenlemelerin tasarılarıyla ilgili öneriler verir, kanun tasarılarının hazırlanmasında ve hukuki bilgilendirme alanındaki faaliyetlerde yer alır.
Tüzel kişilerin tescili ve devlet sicili, matbu yayınların sicilini yapar, noter faaliyetlerini yönetir,  evlilik belgelerinin tescilini yapar, Azerbaycan Cumhuriyeti ahalisinin tescilini yapar, devletlerarası evlat edinme meseleleri ve yetkileri çerçevesinde belgelerin yasallaştırılması için gereken önlemleri alır.
Siyasi partilerin, sivil toplum örgütlerinin, yabancı sivil toplum örgütlerinin temsilciliklerinin, bölümlerin faaliyetlerinin tüzüklerine ve Azerbaycan Cumhuriyeti mevzuatına uygunluğunu inceler. Bunun dışında mahkeme icracılarının ve ilgili mahkeme deneticilerinin görevlendirildiği  vazifelerin yerine getirilmesi için önlemler alır, cezaları infaz eden kurum ve organların faaliyeti, cezaların infazı ve hapiste tutulmayla bağlı normatif düzenlemelerin taleplerine, ayrıca cezaların infazı şartlarına uyulmasını denetler.

Adres : AZ 1073, İnşaatçılar pr., 1
Tel.: (99412) 4300116
Faks: (99412) 4300981Oxunub: 30870