Ana Sayfa    » DEVLET KURUMLARI    » Bakanlıklar    » Azerbaycan Cumhuriyeti Vergiler Bakanlığı   

Azerbaycan Cumhuriyeti Vergiler Bakanlığı

  

align=
Vergiler Bakanlığı Azerbaycan Cumhuriyetinde maliye ve bütçe siyaseti çerçevesinde devlet vergi siyasetini gerçekleştiren merkezi yürütme organıdır.
Vergiler Bakanlığı vergi mevzuatına ve devlet fiyat disiplini üzerinde devlet denetimini sağlamak amacıyla 1990 yılı temmuz ayında Maliye Bakanlığı bünyesinde tesis edilmiştir. 1991 yılı ekim ayında vergi mevzuatına ve devlet fiyat disiplini üzerinde denetimin iyileştirilmesi, bu alanda devlet vergi hizmetinin rolünün güçlendirilmesi, bağımsız faaliyetinin ve denetim faaliyeti çalışmalarının sağlanması amacıyla bu hizmet Maliye Bakanlığından ayrılmış ve Azerbaycan Cumhuriyeti Baş Devlet Vergi Müfettişliyi olarak faaliyet göstermeye başlamıştır.
Azerbaycan Cumhurbaşkanının 11 Şubat 2000 tarihli kararnamesi ile Baş Devlet Vergi Müfettişliyi lağvedilerek, onun bünyesinde Vergiler Bakanlığı tesis edilmiştir.
Bakanlık Azerbaycan Cumhuriyeti devlet vergilerinin ve diğer bütçe girdilerinin düzgün hesaplanmasına, onların zamanında ve tam olarak devlet bütçesine göçürülmesine, vergi mevzuatına uyulmasına denetimi gerçekleştirir, vergi mevzuatıyla ilgili vergi ödeyicilerine bilgi verilmesini, vergilerin hesaplanması ve ödenilmesiyle ilgili açıklamaların verilmesini sağlar. Ayrıca vergi mevzuatına uygun olarak pazar fiyatları dikkate alınmakla vergilerin hesaplanmasını sağlamak amacıyla pazar fiyatlarının kayda alınmasını ve pazar fiyatlarıyla ilgili bilgi bankasının oluşturulmasını sağlar. Bakanlık vergi matrahı hacminin belirlenmesi, özel tüketim markasıyla etiketlenecek, fakat etiketlenmemiş veya sahte özel tüketim markaları ile markalanmış malların, girişimcilik faaliyeti ile uğraşan tüzel ve özel kişilerin vergiye tabi tutulan tesislerin kaydı, ahaliyle para hesaplaşmalarının yapılması alanında mevzuata uyulmasını denetlemek amacıyla vergi mükelleflerine kanunla öngörülmüş durumlarda ve şekilde denetler.
Azerbaycan Cumhuriyeti devlet vergi organlarının gelişim programlarının hazırlanmasında yer alır ve onu gerçekleştirir, ekonomi, ayrıca maliye, vergi ve yatırımların çekilmesiyle ilgili diğer ülkelerle Azerbaycan Cumhuriyeti arasında ilişkilerin tanzim edilmesine dair tekliflerin hazırlanmasında yer alır. Azerbaycan Cumhuriyeti devlet vergi organlarının ortak otomatikleştirilmiş bilgi sisteminin oluşturulmasını sağlar.

Adres: Azәrbaycan Cumhuriyetsı, AZ1073,
Bakı şәhәri, Landau küç., 16
Acil hat:-195
Tel.: (99412) 4038970
Faks: (99412) 4038971Oxunub: 18804