Ana Sayfa    » DEVLET KURUMLARI    » Bakanlıklar    » Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı   

Azerbaycan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı

  

align=
Azerbaycan Cumhuriyeti dış politikasını gerçekleştiren, egemenliğini, güvenliğini, toprak bütünlüğünü ve sınırların dokunulmazlığını, siyasi, ekonomik ve diğer sosyal çıkarlarını diplomatik usul ve yöntemlerle sağlayan, vatandaşların, tüzel kişilerin yurt dışında hak ve çıkarlarını diğer devletlerle, uluslararası teşkilatlarla diplomatik ve konsolosluk ilişkilerini sağlayan merkezi yürütme organıdır.
Dışişleri Bakanlığı 1918-1920’li yıllarda Azerbaycan Halk Cumhuriyeti döneminde tesis edilmiştir. O dönemde Azerbaycan dışişleri bakanlığı görevinde Memmedhesen Hacinski, Alimerdan bey Topçubaşov, Feteli Han Hoyski, Memmedyusif Ceferov gibi büyük devlet adamları ve diplomatlar tarihte hak ettikleri yeri almışlar. 
Azerbaycan Halk Cumhuriyeti yıkıldıktan sonra 1920 yılı nisan ayında Dışişleri Bakanlığı lağvedilerek yerine Azerbaycan SSC Halk Dışişleri Komiserliği tesis edilmiştir. Fakat SSCB kurulduktan sonra Azerbaycan’ın bağımsız dış politika yetkisine de son verilmiştir. Sadece İkinci Dünya Savaşı sonlarında Sovyet hükümeti kendi çıkarlarına uygun olarak 1944’de Azerbaycan SSC Halk Dışişleri Komiserliğini yeniden tesis etmiştir. 1946’dan itibaren bu kurum Dışişleri Bakanlığı olarak faaliyete başlamıştır. Fakat o dönemde Dışişleri Bakanlığı ciddi bir yetkiye sahip kurum değildir.
Sovyet döneminde Azerbaycan uluslararası ilişkilerde bu veya diğer düzeyde yer almıştır. 
Azerbaycan 20. yüzyılın sonunda ikinci kez devlet bağımsızlığını elde ederek ikitaraflı ve çok taraflı uluslararası  ilişkiler kurmaya başlamıştır. Devlet  bağımsızlığı dünyanın ekser devletleri tarafından tanınmış ve diplomatik ilişkiler kurulmaya başlamıştır. Azerbaycan uluslararası ve bölgesel teşkilatların üyesi ve kurucularından biri oldu. 

Adres: AZ 1009, Şıheli Qurbanov küç., 4 
tel.: (99412) 4929692
faks: (99412) 4988480Oxunub: 25454