Ana Sayfa    » DEVLET KURUMLARI    » Bakanlıklar    » Azerbaycan Cumhuriyeti Emek ve Ahalinin Sosyal Güvenliği Bakanlığı   

Azerbaycan Cumhuriyeti Emek ve Ahalinin Sosyal Güvenliği Bakanlığı

  


Emek ve Ahalinin Sosyal Güvenliği Bakanlığı mülkiyet ve yasal biçimine bakılmaksızın tüm kurum, kuruluş ve teşkilatlarda çalışan işçilerin emek ve sosyal haklarının korunmasını temin eden merkezi yürütme organıdır.
Bakanlık Azerbaycan Cumhurbaşkanının 10 Aralık 1992 tarihli kararnamesiyle kurulmuştur. Bakanlığın kuruluşundan önce Azerbaycan Cumhuriyeti Emek ve Sosyal Problemler Devlet Komitesi ve Azerbaycan Cumhuriyeti Sosyal Güvenlik Bakanlığı faaliyet göstermiştir. 
Emek, sosyal güvenlik, emeklilik, demografi ve göç alanında devlet  politikasını hazırlar ve faaliyetini mevzuatla belirlenmiş şekilde gerçekleştirir, çalışabilir ahalinin çalışkanlık ve inisiyatif kabiliyetinin artırılmasına ortam hazırlar. Bakanlık ayrıca halkın az gelirli kesimlerine devlet yardımının düzenlenmesi için öneriler hazırlar, tenha ihtiyar vatandaşlara ve sakatlara sosyal ve yaşam hizmetini organize eder, yüksek dağlık, çöl ve susuz arazilerde yerleşen işletme, kuruluş ve teşkilatların çalışanlarının maaşlarına katsayısı uygulanmasına dair öneriler verir.
Bakanlık işsizlik düzeyinin azaltılması, işgücü piyasasında rekabet kabiliyeti düşük ahali gruplarının, özellikle gençlerin, çok çocuklu kadınların, göçmen ve mültecilerin ve mecburi göçmenlerin, sakatların, şehit ailelerinin istihdamına yönelik politika uygulamak, yeni iş yerlerinin açılışına yönelik önlemleri hazırlamak,  işgücü kaynaklarının piyasa ortamına uyumlaştırılması amacıyla meslek hazırlığı mekanizmasını iyileştirmek ¬gibi vazifeleri icra eder.
Bakanlık demografi, iş ve sosyal güvenlik konularında araştırma ve uluslararası işbirliği alanlarındaki çalışmaları ilişkilendirir, sağlık ve sosyal-sosyal ekspertiz hizmetinin, sakatların rehabilitasyonu çalışmalarını organize eder ve sakatların protez-ortopedik malzemelerle  desteklenmesine yardım eder. 

Adres: Bakü, AZ 1009, Salatın Esgerova küç., 85
Tel.:(+994 12) 596 50 33;
Faks: (+994 12) 596 5034;Oxunub: 24487