Ana Sayfa    » DEVLET KURUMLARI    » Bakanlıklar    » Azerbaycan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı   

Azerbaycan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı

  

align=
Ulaştırma Bakanlığı demiryolu, su, otomobil, sivil havacılık ve karayolları alanlarında tek devlet politikasını şekillendiren ve gerçekleştiren, alanlar arası ilişkileri tanzim eden merkezi yürütme organıdır.
Azerbaycan Cumhurbaşkanının 10 Haziran 2003 tarihli ve 880 sayılı kararnamesi ile Azerbaycan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı Yönetmeliği onaylanmış ve bu bakanlık faaliyete geçmiştir.
Azerbaycan Cumhuriyeti Ulaştırma Bakanlığı ulaştırma alanında ekonomik, yatırım, tarif ve bilimsel ve teknolojik siyasetin uygulanması, ulaştırmanın değişik türlerinin kalkınmasına dair programların işlenip hazırlanması ve uygulanması konularına iştigal eder. Bakanlık devletin savunma ihtiyaçlarının, yük taşımalarına ve diğer ulaştırma hizmetlerine ait gereksinimlerin tahmini, ulaştırma kompleksinin, ulaştırmanın değişik türlerinin faaliyetine dair normatiflerin belirlenmesi ve iyileştirilmesi, yabancı ülkelerle ulaştırma alanında karşılıklı faydalı işbirliğinin artırılması ve geliştirilmesi gibi görevleri icra eder.
Bakanlık ulaştırma sisteminin gelişimi için devletin sosyal ve ekonomik önceliklerini gerçekleştirir, ayrı ayrı bölgelerin ulaştırma sisteminin gelişmesindeki dengesizliği ortadan kaldırılması yoluyla tüm kesimlerden olan vatandaşlara, ayrıca uç bölgelerdeki vatandaşlara iletişim hizmetinin sunulmasını, ulaştırma hizmetlerinin kalitesinin artırılmasını, ulaştırmanın halka ve çevreye negatif etkisinin tesirinin azaltılmasını, ulaştırma kompleksi üçün uzmanların hazırlanmasını sağlar.
Bakanlık ülkede arabaların sayının artmasının üstünlüklerini maksimum kullanmakla birlikte, onun toplum üçün olumsuz sonuçlarını sınırlamaya yönelik sistemli önlemler alır. Azerbaycan Cumhuriyeti dünya ekonomisine uyumu ve yurt dışı ticaretin genişlendirilmesi, ulaştırma altyapısının ona uygun olarak yeniden yapılmasını, Azerbaycan’ın transit ülke olarak olanaklarının tam kullanılmasını, ülke yük taşıyıcılarının rekabet kabiliyetinin artırılmasını ve ulaştırma hizmetleri ihracının gelişimini sağlar.

Adres: Azerbaycan, AZ 1122 Bakı, Tbilisi pr. 1054
Tel: (+994 12) 4309941
Faks: (+994 12) 4309942Oxunub: 23760