Ana Sayfa    » DEVLET KURUMLARI    » Bakanlıklar    » Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı   

Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım Bakanlığı

  

align=
Tarım Bakanlığı Azerbaycan Cumhuriyetinde tarım ürünlerinin üretimi ve imalatı, üreticilere  gereken hizmetin yapılması, veteriner, bitki muhafazası ve karantina, tarım sektöründe devlet siyasetini işleyip hazırlayan ve gerçekleştiren, normatif hukuki ve ekonomik düzenlemeleri yapan merkezi yürütme organıdır.
Bu kurum 28 Mayıs 1918’de Azerbaycan Halk Cumhuriyetinin ilk hükümetinde Ekincilik ve Emek Bakanlığı olarak faaliyet göstermiştir.  15 Ekim 1918’de Devlet Emlaki ve Ekincilik Bakanlığı tesis edilmiştir. 1920 yılında bu kurum Devlet Toprak Komiserliği adı altında faaliyet göstermiştir. 
Tarım Bakanlığı 1947 yılında kurulmuştur. 1986 yılında yeniden adı değiştirilerek Devlet Tarım-Sanayi Komitesi olarak faaliyet göstermiştir.
1992 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti Tarım ve Erzak Bakanlığı oluşturulmuş ve bu ad altında faaliyeti 1993 tarihine dek devam etmiştir. 1993’de yeniden Tarım Bakanlığı adı ile faaliyete başlamıştır. 
Bakanlık  tarım için yararlı toprakların verimli kullanımına ilişkin devlet siyasetini gerçekleştirir, kırsal kesimde altyapının ve sosyal alanların  gelişimi alanında devlet politikasının hazırlanması ve uygulanmasında yer alır. Ayrıca Sulama ve Su İşletmeciği, irigasyon alanında devlet siyasetini şekillendirir ve uygular, tarım alanında bilimsel ve teknolojik siyaseti gerçekleştirir, tarımda verimliliğin yükseltilmesinde, tarım ürünlerinin imalatında, biyoloji çeşitliliğin verimli kullanımında, bitkicilikte ve hayvancılıkta öncelikli araştırma programlarının işlenip hazırlanmasını sağlar.
Ülkenin erzak güvenliği alanında ilgili devlet organlarıyla birlikte devlet politikasının uygulanması, tarım ve köyün sosyal sorunlarıyla ilgili ülke ve bölgesel programların hazırlanması ve uygulanmasında yer alır.
Veterinerlik hizmetine, veterinerlik açısından güvenli ve kaliteli erzak ürünlerinin ve hammaddenin üretimini denetler, insanlar ve hayvanlar için salgın hastalıklardan korunması için önlemler alır, veteriner preparatlarının tescilini organize eder. Damızlık, bitki tohumculuğu ve fidancılığını organize etmek, seleksiyon başarılarının testi ve korunması ve tohumculuk üzerinde denetimi kendi yetkileri çerçevesinde gerçekleştirmek de bakanlığın yetkilerine aittir.
Ayrıca tarım üreticilerine ve imalatçılarına teknik servis, kimyevi ve diğer zaruri hizmetlerin yapılmasını, onların makine, teknolojik donanım, yedek parçalar ve diğer üretim amaçlı mallara olan gereksinimlerinin tahlili, tahminleri, ilgili yürütme organlarıyla birlikte söz konusu gereksinimlerin karşılanması için öneriler vermek, teknik hizmet alanlarının organize edilmesi için önlemler alır.

Adresi: AZ1000, Üz.Hacıbeyov, 40. Hükümet Evi 
İletişim telefonları: 493-08-84; 493-37-45Oxunub: 23316