Ana Sayfa    » DEVLET KURUMLARI    » Bakanlıklar    » Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı   

Azerbaycan Cumhuriyeti Eğitim Bakanlığı

  

align=
Eğitim Bakanlığı eğitim alanında devlet siyasetini ve düzenlenmesini, eğitim sürecine genel metodolojik yönetimi gerçekleştiren merkezi yürütme organıdır.
Azerbaycan’da halk eğitimi bakanlığı 28 Mayıs 1918’de Azerbaycan Halk Cumhuriyeti hükümetinin kararı ile Halk Maarifi ve Dini İtikat Bakanlığı adı altında tesis edilmiştir, Bakanlar Kurulunun 30 Temmuz 1918 tarihli kararıyla üç şubeden (genel orta eğitim, yüksek ve orta meslek, meslek eğitimi okulları) ibaret yapı onaylanmıştır. 
Azerbaycan SSC Bakanlar Kurulunun 28 Nisan 1920 tarihli 1 sayılı kararnamesiyle Halk Maarifi ve Dini İtikat Bakanlığı Halk Maarif Komiserliği adı ile yeniden kurulmuş ve  tüm eğitim kurumları onun yetkileri alanına devredilmiştir.
1959-1988 yıllarında Azerbaycan’da iki bakanlık (Halk Maarifi Bakanlığı, Yüksek ve  Orta Meslek Eğitimi Bakanlığı) ve bir komite (Devlet Teknik Meslek Eğitimi Komitesi) faaliyet göstermiştir.
 1988 yılında Azerbaycan SSC Bakanlar Kurulunun kararıyla her üç kurum feshedilerek onların bünyesinde Halk Eğitimi Bakanlığı tesis edilmiş ve kurumsal yapısı onaylanmıştır.
Azerbaycan Cumhurbaşkanının 3 Eylül 1993 tarihli emriyle Halk Eğitimi Bakanlığının adı değiştirilerek Eğitim Bakanlığı adlandırılmıştır. 
Bakanlık Azerbaycan Cumhuriyetinde eğitim sisteminin belirlenmiş istikametle üzere gelişimini sağlamak, eğitim alanında devlet düzenlenmesini gerçekleştirmek, eğitim kalitesine devlet denetimini sağlamak, vatandaşların eğitim almalarıyla ilgili anayasal haklarını korumak amacıyla eğitimde eşit olanaklar oluşturulmasını sağlama işlevlerini üstlenmiştir.

Acil hat- 465 65 71  
Adres: Bakı, Hetai prospekti, 49.
Tel: (+994 12) 963515
Fax: (+994 12) 963483, 963490Oxunub: 153344