Ana Sayfa    » DEVLET KURUMLARI    » Bakanlıklar    » Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı   

Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanlığı

  

align=
Kültür ve Turizm Bakanlığı kültür, sanat, turizm, tarih ve kültür abidelerinin korunması, yayın, sinema alanlarında devlet siyasetini tanzim düzenleyen merkezi yürütme organıdır. 
Azerbaycan Cumhurbaşkanının 30 Ocak 2006 tarihli kararnamesiyle o döneme dek faaliyet göstermiş Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı ve Azerbaycan Cumhuriyeti Gençler, İdman ve Turizm Bakanlığı lağvedilmiş, Azerbaycan Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı bünyesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı tesis edilmiştir. Azerbaycan Cumhurbaşkanının 18 Nisan 2006 tarihli 393 sayılı kararnamesiyle Kültür ve Turizm Bakanlığı Yönetmeliği tesdiq çıkarılmıştır.
Bakanlık sistemine dahil yüksek ve orta ihtisas eğitim kurumlarının, çocuk musiki, sanat, ressamlık ve muğam okullarının faaliyeti üzerinde denetim yapmak, ders plan ve programlarını gereken şekilde onaylamak, eğitim kurumları ağının gelişimi, maddi ve teknik altyapısının  güçlendirilmesi istikametinde önlemler alır. 
Bakanlık  tarih ve kültür abidelerinin korunması, sinema ve turizm alanlarında mevzuatla öngörülmüş hallerde ve şekilde değişik faaliyet türlerine özel rıza (lisans) veya özel izin, ayrıca hak belirleyici belgeler, yüksek sanat değerine haiz eserlerin yapılması için devlet siparişlerini gerçekleştirir.
Bakanlık devlet mülkiyetindeki müzelerin, kütüphanelerin, resim galerilerinin ve sergi salonlarının zenginleştirilmesi ve donatılması amacıyla maddi kültür ve yayın numunelerini satın almak, onların korunması, kaydı, muhafazası, tanıtımı ve nümayişini sağlama görevlerini de yerine getirir.
Bakanlık Azerbaycan Cumhuriyetinde uluslararası ve iç turizmin geliştirilmesi amacıyla devlet programlarını hazırlamak, turizm altyapısının ve sanayisinin gelişmesine dair, ülke sınırları içinde turizm alanlarının ve turizm hizmeti alanlarının oluşturulmasına yatırım çekmek amacıyla kendi yetkileri çerçevesinde faaliyet gösterir.

Adres: AZ 1000, Bakı şeheri, Hökumet Evi, Ü. Hacıbeyov küçesi 40.
Tel: (+994 12) 493-43-98, 493-30-02.
Fax: (+994 12) 493-56-05, 493-65-38.
Telefon melumat sistemi: (994 12) 147Oxunub: 22838